Ekmek Mayası Endüstrisi Seperasyon Prosesi Atıksularında Ozon Ve Ozon/hidrojen Peroksit Oksidasyonu İle Renk Giderimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-12
Yazarlar
Ünal, Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde faaliyette bulunan büyük bir ekmek mayası üretim tesisi atıksularında, kimyasal oksidasyonla ile renk giderimi araştırılmıştır. Renk gidermek amacıyla kimyasal oksidan olarak genelde ozon kullanılmaktadır. Ozonla renk giderme prosesi hidrojen peroksitle hızlandırılmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında maya seperasyon atıksuyuna doğrudan ozonla kimyasal oksidasyon uygulanmıştır. Daha sonra maya seperasyon atıksuyu ultrafiltrasyon ön işlemden geçirildikten sonra süzüntü ozonla oksidasyona tabi tutularak, uygun pH değeri, ozon dozu ve sıcaklık, ozon/hidrojen peroksit prosesi için de uygun H2O2 miktarı belirlenmiştir. En uygun şartlarda yürütülen ozon oksidasyonu deneyinde %13 KOİ giderimi ve %93 renk giderimi bulunmuş olup ozon/ H2O2 oksidasyonu deneyinde ise KOİ giderimi %10 ve renk giderimi %94 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca deneysel çalışma sonuçları değerlendirilerek, yaklaşık maliyet analizi yapılmıştır.
In this study, a large baker s yeast production plant s wastewaters operating in the Marmara region, the color removal was investigated with chemical oxidation . For color removal, ozone is usually used as a chemical oxidant. If hydrogen peroxide is used, ozone oxidation process is accelerated. On the first step of the laboratory tests, chemical oxidation with ozone was applied to baker’s yeast industry wastewater directly. Then, yeast separation wastewater was passed through ultrafiltration for pre-treatment. Filtrate were subjected to oxidation with ozone for determined optimum pH value, the ozone dose, temperature and amount of H2O2. The ozone oxidation experiment’s results, that is conducted suitable conditions, were found 13% of COD removal and 93% of color removal. The O3/H2O2 experiment’s results were found 10% COD removal and 93% color removal at optimum conditions. A cost analysis were performed by considering the experimental study results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
ekmek mayası endüstrisi, maliyet analizi, ozon, renk giderimi, baker s yeast industry, color removal, cost analysis, ozone
Alıntı