Deprem Etkisindeki Betonarme Binaların Göçme Riskinin Hızlı Değerlendirme Yöntemleri İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bal, İhsan Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması, betonarme binaların depremde göçme riskinin hızlı olarak belirlenmesine yönelik ampirik ve analitik yöntemler oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. P24 Puanlama Yöntemi adı verilen yeni bir hızlı değerlendirme yöntemi tanıtılmış, binaların hangi parametrelerinin ne ölçüde ve nasıl dikkate alındığı, ne tür kabuller yapıldığı izah edilmiştir. P24 Puanlama Metodu adı verilen bu yöntem daha sonra 23 örnek bina üzerinde doğrulanmıştır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bir de analitik bir yaklaşım geliştirilmiş, bina dolgu duvarlarının matematik modele dahil edilmesi ile elde edilen göreli kat ötelenmelerinin göçme riskine nasıl ışık tutabileceği ve göçme kriterinin ne olduğu incelenmiştir. Bu analitik fakat nispeten hızlı değerlendirme yöntemi de yine aynı 23 bina ile doğrulanmıştır. Gerek P24 Puanlama Yöntemi adı verilen ampirik yöntemin ve gerekse göreli kat ötelenmelerine dayalı değerlendirmeye olanak veren analitik yöntemin 23 bina üzerinde verdiği sonuçlarda, bu iki yöntemin de tatmin edici derecede göçme riskini tahmin etmeye olanaklı oldukları anlaşılmıştır.
In this study a new empirical assessment technique, called the P24 Scoring Method, is developed. After explaining main parameters and assumptions of the technique, the reliability of the P24 Scoring Method is further tested by employing the previously available assessment methods in conjunction with this new 23-building data set. A purely analytical assessment procedure is also presented in this study, in which only the based relative storey drift ratios are to be calculated considering however, the contributions of the masonry infill walls. The validity of the proposed analytical approach is proven to be correct when applied to the relative storey drift ratios of the 23-building data set. The proposed empirical and analytical assessment techniques have been further supported and verified in by considering the column bending moment (capacity / demand) ratio criterion ratio for all the buildings existing in the dataset. The relative merits as well as the degrees of accuracies have been thoroughly discussed for both empirical P24 Scoring Method and the analytical approach.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Göçme riski, Hızlı değerlendirme, P24 Puanlama Metodu, Betonarme binalar, Deprem riski, Collapse vulnerability, Rapid assessment, P24 Scoring Method, Reinforced concrete buildings, Earthquake risk
Alıntı