Atık Rodyum Kaplama Çözeltilerinden Rodyum Geri Kazanımı

dc.contributor.advisor Timur, Servet tr_TR
dc.contributor.author Güven, Aybars tr_TR
dc.contributor.department Üretim Metalurjisi tr_TR
dc.contributor.department Manufacturing en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-07T07:57:01Z
dc.date.available 2015-09-07T07:57:01Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Altın takıların dekoratif kaplamasında kullanılan sülfat esaslı 2 g/l Rh3+ içeren çözeltileri işletme koşullarına bağlı olarak 0.02-0.42 g/l Rh3+ aralığına ulaştığında, gerek rodyum iyon konsantrasyonunun azlığı, gerekse banyo bileşiminde ortaya çıkan asit fazlası, kaplama renginin kararmasına ve dolayısı ile kaplama elektrolitinin atık çözelti olarak elektroliz sistemi dışına alınmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada atık çözelti bileşiminde bulunan Rodyumun geri kazanılması ve farklı rodyum tuzlarının üretilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında rodyum geri kazanımına yönelik olarak, ön analizler tamamlandıktan sonra, Rodyumun hidroksit bileşiği olarak çöktürülmesine yönelik deneyler, metalik çöktürme deneyleri ve kompleks Rh(NO2)6 çöktürme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Rodyumhidroksit ç.öktürme deney sonuçlarından termodinamik ve kinetik incelemeler de yapılmıştır. Deneyler sonucunda gerek daha sonraki işlem adımlarına geçişte kolaylık sağlamasında gerekse reaksiyonlarının hızlı gerçekleşmesi nedeniyle rodyumhidroksit bileşiğinin diğer bileşiklerin ve metalik rodyum üretiminde ilk adım olması gerektiği düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The Rh plating process starts with 2 g Rh3+/l in sulfate media and removed from the bath at 0.02 – 0.45 g Rh 3+/l, depend on the company decision. The aim of this experimental thesis is to recover Rh from the waste solutions of Rh plating baths and to produce Rh-salts, eventually. Finally the most important point is to optimize the Rh recovery process. In this work, first chemical analysis made for solutions. And then hydroxide precipitation, metallic precipitation and complex Rh(NO2)6 precipitation experimentals was done. Kinetic and thermodynamic studies were done for Rhodiumhydroxide precipitation experimentals. Rhodiumhydroxide compound is suitable for production of other rhodiumsalts or metalic rhodium because reaction rate for rhodiumhydroxide is perfecet and produciton of other rhodium compounds from rhodiumhydroxide is simple. So this step is considered for first step for rhodium recovery from waste solutions en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9166
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rodyum tr_TR
dc.subject geri kazanım tr_TR
dc.subject çöktürme tr_TR
dc.subject platin grubu metaller tr_TR
dc.subject Rhodium en_US
dc.subject Recovery en_US
dc.subject Precipitation en_US
dc.subject Platinium group metals en_US
dc.title Atık Rodyum Kaplama Çözeltilerinden Rodyum Geri Kazanımı tr_TR
dc.title.alternative Rhodium Recovery From Rhodium Plating Waste Solutions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1757.pdf
Boyut:
1.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama