Itu-gram+:web Tabanlı Grıd Ara Katman Yazılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-09-24
Yazarlar
Şendur, G. Bengi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, açık kaynak kodlu yazılımlar kullanlarak geliştirilen grid ara katman yazılımı içermektedir.ITU-GRAM+ kullanıcılara hem hesaplama hem de veri kaynaklarına ulaşmalarını ,işlerini göndermelerini ve iş ile ilgili sonuçlarını takip edecekleri bir web uygulaması sağlar.Ana amaçlarından birisi kullanıcıdan gelen iş isteklerine en uygun kaynakları eşleştirerek hem kullanıcı hem de kaynak ihtiyaçlarını karşılar.Kaynak keşfi,Kaynak ayırma,iş gönderme,işin çalıştırılması ve işin izlenmesi için gereken bileşenleri içerir.SOA altypası kullanılarak bu kaynak ve sunucu arasında iletişimi ve sisteme yeni katılan kaynak ve kullanıcıların uyumunu kolaylaştırır.Bunu sağlamak adına hem kaynak hem de sunucu tarafında web servisler tanımlanmıştır.Tez içerisinde bu bileşenlerin hepsi ayrıntılı açıklanmış ve tez kapsamında eklenen yeni fonksiyonlar tanıtılmıştır.
This thesis describes the Grid middleware (ITU-GRAM+) which is implemented by using only open source software based on trend web technologies. The ITU-GRAM+ allows users to access computational and data resources, submit their jobs and track job status via standard interfaces. Main goal of ITU-GRAM+ is mapping the job resource requests to the resources in a way that will satisfy both the application users and resource owners. In order to satisfy this requirement ITU-GRAM+ is designed to have Resource Discovery, Resource Allocation, Job Submission, Job Execution and Job Monitoring components. Some of these components in ITU-GRAM+ work with SOA architecture to facilitate a communication between resources and resource manager which also gain flexibility to the system in terms of adding new resources and new users. For this communication ITU-GRAM+ exposes different web services to run both on resources and resource manager. In this paper all details about components are described with their additional functionality comparing to existing middleware.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Grid Ara Katman Yazılımı, Grid Hesaplama, Grid Kaynak Yönetimi, Web servisler, Grid middeware, grid computing, Grid Resource Manager, Web services
Alıntı