Nötronlara Maruz Kalan Zno:al İnce Filmlerde Optik Modelin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özdurmuşoğlu, Teyfik
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
 ince filmler soda-kireç cam taşıyıcılar üzerine sol-gel daldırarak kaplama yöntemi ile hazırlanmıştır. Al ile yapılan katkılandırılma üretilen ince filmlerin optik performansını etkilemiştir. Filmlerin optik özellikleri üzerine tavlama sıcaklığının, Al konsantrasyonun ve radyasyonun etkisi incelenmiştir. Nötronlara maruz kalan filmlerin optik performansı incelenmiştir. Işınlanmış ve ışınlanmamış filmlerin optik özellikleri karşılaştırılmıştır. Işınlama sonrasında ZnO:Al ince filmlerin kırılma indisi artmış, fakat sönüm katsayısı azalmıştır. Nötronlarla ışınlandıktan sonra filmlerin optik bant aralığının azaldığı tespit edilmiştir.
Al katkılı ZnO (ZnO:Al) ince filmler soda-kireç cam taşıyıcılar üzerine sol-gel daldırarak kaplama yöntemi ile hazırlanmıştır. Al ile yapılan katkılandırılma üretilen ince filmlerin optik performansını etkilemiştir. Filmlerin optik özellikleri üzerine tavlama sıcaklığının, Al konsantrasyonun ve radyasyonun etkisi incelenmiştir. Nötronlara maruz kalan filmlerin optik performansı incelenmiştir. Işınlanmış ve ışınlanmamış filmlerin optik özellikleri karşılaştırılmıştır. Işınlama sonrasında ZnO:Al ince filmlerin kırılma indisi artmış, fakat sönüm katsayısı azalmıştır. Nötronlarla ışınlandıktan sonra filmlerin optik bant aralığının azaldığı tespit edilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2013
Anahtar kelimeler
Enerji, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Nükleer Mühendislik, Daldırma kaplama yöntemi, Film kaplama, Nötron, Spin kaplama tekniği, Yarı iletken ince filmler, İyonize radyasyon, Energy, Physics and Physics Engineering, Nuclear Engineering, Dipping coating method, Film coating, Neutron, Spin coating technique, Semiconductor thin films, Ionizing radiation
Alıntı