İkinci Kalp Sesi Çiftleşmesinin Anlık Frekans İzlenmesi Yöntemiyle Kestiriminde Farklı Zaman-frekans Dönüşümü Yöntemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-18
Yazarlar
Kotan, Soner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, farklı zaman-frekans analizi yöntemleri, ikinci kalp sesi çiftleşmesinin anlık frekans izlenmesi yöntemiyle yapılan kestiriminde karşılaştırılmıştır. İkinci kalp sesi çiftleşmesinin uzunluğu, çeşitli kalp hastalıkları hakkında doktorlara önemli ipuçları vermektedir. Çiftleşme kestirimi için geçmişte yapılmış çalışmalarda en fazla kullanılan üç zaman frekans analizi yöntemi olan kısa zamanlı Fourier dönüşümü, Wigner-Ville dönüşümü ve dalgacık dönüşümü karşılaştırılmıştır. Çalışmada yapay ve gerçek kalp sesleri kullanılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, en yüksek doğruluğa sahip kestirimlerin, Wigner-Ville dönüşümü kullanılarak yapılan kestirimler olduğu sonucuna varılmıştır.
In this work, different time-frequency analysis methods are compared in estimating the second heart sound split. Length of the second heart sound split gives doctors important clues about the certain heart disases. Three time-frequency analysis methods which are used mostly in estimating the split in the past are compared: short time Fourier transform, Wigner-Ville distrubution and continous wavelet transform. Simulated and real heart sound signals are used to estimate the split. It can be concluded that the estimations which made by using Wigner-Ville distrubution has a high accuracy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
İkinci kalp sesi çiftleşmesi, Anlık frekans, Zaman-frekans analizi, Second heart sound split, instantaneous frequency, time-frequency representation
Alıntı