Kalınlığı değişken silindirik kabukta dairesel delik problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
1972
Yazarlar
Erdöl, Ragıp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, basık ince kabuk teorisi kullanılarak, ka lınlığı ekseni boyunca lineer olarak değişen sonlu silindirik bir kabukta dairesel delik bulunması haline ait gerilme dağı - lamları incelenmiştir. Birinci bölümde basık ince kabuk teorisine göre silindi rik kabuğa ait genel denklemler, kalınlık değişimini de göz ö nüne alarak çıkartılmıştır. Neticede kabuk denklemleri radyal yerdeğiştirme ve gerilme fonksiyonları cinsinden yazılan iki ana denkleme indirgenmiştir. îkinci bölümde dairesel delik problemi incelenmiştir. Bu problemin çözümü için iki parametreli bir singüler pertürbas yon tekniği uygulanmıştır. Üçüncü bölümde sayısal bir uygulama yapılmıştır.
the present work, the stress distribution in finite cylindrical shell under hydrostatic pressure are discussed. The considered shell has a circular hole and its thickness varies linearly along its axis. In the first chapter, the theory of the shallow cylind rical shells under hydrostatic pressure is derived and finally the equations of equlibrium are reduced to two funda mental equations depending on radial displacement and a stress function only. In the second chapter the case of the linearly varying cylindrical shell with a circuler hole is considered and the solution is obtained by a singular two parameter perturbations technique. In the third chapter, the numerical applications are exerted.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1972
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1972
Anahtar kelimeler
Kabuklar (Mühendislik), Delikler, Shells (Engineering), Holes
Alıntı