Çok Sayıda Servomotor, Sensör Ve Elektropnömatik Eleman İçeren Tekstüre-büküm Makinası Otomasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çalışkan, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mekatronik, her geçen gün popülaritesi ve uygulama alanları genişleyen son yılların en gözde kavramlarından birisidir. Temelde mekanik, elektrik, elektronik, kontrol ve yazılım disiplinlerinin ürün ve üretim sistemlerinin tasarımında bir bütün olarak ele alınmasına dayanan bu disiplinlerarası yaklaşım, farklı disiplinlerden gelen kişilerin ortak bir dil konuşabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, mekatroniğin “Büküm Yapan Tekstüre İplik Makinası”nda nasıl uygulanabileceği tartışılmıştır. Çalışma, bir Tübitak projesi olan bu makinanın tasarlanması, imal edilmesi, montajı ve otomasyonunu içeren komplike bir çalışmadır. Çalışma sürecinin bazı adımları şunlardır: Mekanik tasarım, tasarlanmış parçaların imal ettirilmesi, mekanik tasarıma uygun olarak servo motorlardan ve pnömatik döner elemanlardan oluşan tahrik sisteminin seçimi, servo motorların sürücülerinin ve pnömatik ekipmanların seçimi, Hava-Jeti hava besleme mekanizmasının tasarımı, ıslatma ünitesinin su besleme mekanizmasının tasarımı, operatör paneli seçimi, PLC ve genişleme modüllerinin seçimi, ısıtmalı kasnağın ısı kontrol sisteminin tasarımı ve gerekli ekipmanların seçimi, elektrik panosunun seçimi ve pano içi tesisatının hazırlatılması, mekanik montaj, elektrik montaj, PLC, operatör paneli ve sürücü programlama ve testler.
Mechatronics is one of most popular concepts of the recent years whose popularity and application areas is expanding day by day. This interdisciplinary approach which is based on combining mechanics, electrics, electronics, control and software disciplines in the design procedure of products and production systems, is an important tool for providing the people from different disciplines to have a common language. This study discusses how mechatronics could be implemented in a special type of textile machinery called “Air Jet Texturing and Twisting Machine”. The study is a complex study covering the design, production, assembly and automation of this machine. The steps of this process are: Mechanical design and the production of the designed components, choosing the feasible drive system consisting of the servo motors and pneumatic rotary actuators, choosing the drivers of the servo motors and the pneumatic equipments, design of the air supply system for the Air-Jet, design of the wetting system, choosing the PLC control system and the I/O units, choosing the operator panel, designing the temperature control system of the hot godets, choosing the electric cabinet and having the internal wiring made, mechanical assembly, electrical assembly, programming the PLC, operator panel and the servo drivers and finally testing the overall system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mekatronik, Servo Motor, PLC, Operatör Paneli, Pnömatik, Sensör, Mechatronics, Servo Motor, PLC, Operator Panel, Pneumatic, Sensor
Alıntı