Vergi Yükünün Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi

dc.contributor.advisor Şenesen, Ümit tr_TR
dc.contributor.author Selim, Raziye tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 1998 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-02-12T17:28:09Z
dc.date.available 2016-02-12T17:28:09Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de gelir vergisinin kişisel gelir dağılımına etkilerini bulmaktır. Araştırma, gelir vergisinin gelir dağılımı eşitsizliğini azaltma yönünde etkin olup olmadığı konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun için Türkiye’de gelir vergisi artan oranlılığının zaman içindeki gelişimi izlenerek vergi politikalarının bu değişimi nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu çalışmada çeşitli vergi artan oranlılık ölçüleri kullanılmıştır. Birinci grup, etkin artan oranlılık ölçüsü ve Gini katsayısındaki yüzde değişim ölçüsüdür. Her iki ölçü de ortalama vergi oranından etkilenmeleri nedeniyle eleştirilir. İkinci grup ölçüler, ortalama vergi yükünden bağımsızdır. Ölçekten bağımsız ölçüler, Kakwani indeksi, Khetan-Poddar’ın ölçüleri ve Suits katsayısıdır. Bütün ölçekten bağımsız artan oranlılık ölçüleri beyannamelilerin gelir vergisinin 1960 yılında artan oranlı olduğunu gösterir. Gelir vergisi oranları 1963 ve 1980 arasında uzunca bir süre değiştirilmemiştir. Bütün ölçekten bağımsız artan oranlılık ölçüleri bu dönemde gelir vergisinin artan oranlı yapısını kaybettiğini gösterir. 1981’den sonra yapılan düzeltici değişiklikler vergi artan oranlılığını bir miktar düzeltmiştir. Fakat 1986’da ölçülerin hiçbiri 1980’deki düzeylerine ulaşamaz. 1960’daki düzeylerinden ise çok uzaktadırlar. Ölçümler, gelir vergisinin ücretliler için de artan oranlı olmadığını gösterir. Bütün bu bulgulardan, Türkiye’de gelir vergisinin kişisel gelir dağılımı üzerinde olumlu bir etki yaratamadığı sonucu elde edilir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to find out the impact of the income tax on the income distribution in Turkey. The research has focused on whether the income tax was effective to decrease the inequality in income distribution or not. Therefore the income tax in Turkey is evaluated by measuring its progressivity through time and by examining how it was affected by the tax policies implemented by several governments. Several tax progressivity measures are used in this study. The first group of measures are effective progressivity measure and percentage change in Gini coefficient. Both measures are criticised for being dependent on the average tax rate. The second group of measures are independent of the average tax rate. The scale invariant measures are Kakwani index, Khetan-Poddar’s measures and Suits coefficient. All of the scale invariant measures indicate that the income tax paid by tax filers was progressive in 1960. The income tax rates did not change at all between 1963 and 1980, rather long time. All of the scale invariant measures show that the income tax lost its progressive structure in this period. The corrective changes that made after 1981 improved the tax progressivity slightly. But, in 1986 none of the measures had reached their 1980 levels, let alone 1960 levels. The measurements also show that income tax is not progressive for wage earners.,too. All these findings indicate that the income tax in Turkey does not create a positive effect on personal income distribution. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12095
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kişisel Gelir Dağılımı tr_TR
dc.subject Vergi Artan Oranlılığı tr_TR
dc.subject Vergide Artan Oranlılık Ölçüleri tr_TR
dc.subject Personal Income Distribution en_US
dc.subject Tax Progressivity en_US
dc.subject Tax Progressivity Measures en_US
dc.title Vergi Yükünün Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effects Of Tax Burden On Income Distribution In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1025.pdf
Boyut:
85.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama