Rotor kafes şekilleri ve aralarındaki uzaklıkların asenkron makima büyüklüklerine etkilerinin klasik metod ve INDAN programıyla incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Yavuz, Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1997
Anahtar kelimeler
Asenkron makineler, Rotor, Induction machinery, Rotor
Alıntı