Newton Tipi Olmayan Akışkanların Kullanıldığı Sprey Akışlarının Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi

dc.contributor.advisor Kılıç, Abdurrahman tr_TR
dc.contributor.author Balık, Gökhan tr_TR
dc.contributor.department Makina Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Mechanical Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-12-15 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-15T12:02:51Z
dc.date.available 2015-10-15T12:02:51Z
dc.date.issued 2010-12-16 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Newton tipi olan ve olmayan temsili birer akışkan için, dört ayrı atomizör türü kullanılarak ve akış şartları değiştirilerek sprey oluşum mekanizmaları incelenmiştir. Seçilen akışkanların viskozite dışındaki tüm fiziksel özellikleri yaklaşık aynı olduğundan, elde edilen sonuçlar arasındaki farklar viskozite davranışları arasındaki farklarla ifade edilmiştir. Deneysel çalışmalar, Von Karman Enstitüsü’nün (VKI, Belçika) sprey laboratuvarında iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, yüksek hızlı kamera yardımıyla atomizör çıkışındaki parçalanma incelenmiştir. İkinci aşamada ise, Faz-Doppler İnterferometresi ölçüm sistemi yardımıyla damlacık hızı ve çap dağılımları elde edilmiştir. Deneysel sonuçlar arasındaki farklılıklardan bazıları, literatürdeki benzer çalışmalarla paralel olacak şekilde, uzama viskozitesi ile açıklanmıştır. Uzama viskozitesi yardımıyla açıklanamayan ligament oluşumu gibi faklılıklar ise, Newton tipi olmayan akışkanlardaki kayma akışına dik yöndeki gerilmeler kavramı ile ifade edilmiştir. Öte yandan, bu çalışmanın teorik kısmında, damlacık çapı dağılımlarının iki adet ortalama değerden yola çıkılarak hesaplanmasını sağlayan, Maksimum Entropi Oluşumu adlı bir yöntemi esas alan bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Programa girilmesi gereken ortalama değerler için deneysel sonuçlara ihtiyaç olsa da, sadece birer adet ortalama değer yoluyla, damlacık çapı dağılımları büyük bir yaklaşıklıkla elde edilebilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, mechanisms of spray formation have been investigated for two representative Newtonian and non-Newtonian fluids, by using four different atomizers and varying the flow conditions. Since all the physical properties, excluding the viscosity, are the same for the selected fluids, the differences in the obtained results are explained in terms of differences in the viscosity behaviors. The experimental studies are performed in two stages, at the water spray laboratory of the Von Karman Institute (VKI, Belgium). First, disintegration in the downstream of the atomizer is examined by the help of a high speed camera. While at the second stage, droplet velocity and diameter distributions are obtained by the aid of the Phase-Doppler Interferometer measurement system. Some of the experimental results are explained by the extensional viscosity, in parallel with the similar studies in literature. The differences such as ligament formation, which can not be explained by the extensional viscosity, are justified by the concept of normal stresses perpendicular to the shear flow for non-Newtonian fluids. On the other hand, in the theoretical part of this study, a computer program is developed, which enables the calculation of droplet diameter distributions from two average values, based on a method called the Maximum Entropy Formalism. Although experimental results are required for the two input values of the computer program, droplet diameter distributions can be obtained with a good approximation. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9672
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Newton tipi olmayan tr_TR
dc.subject Uzama viskozitesi tr_TR
dc.subject Atomizör tr_TR
dc.subject Ligament tr_TR
dc.subject Maksimum entropi oluşumu tr_TR
dc.subject Non-Newtonian en_US
dc.subject Extentional viscosity en_US
dc.subject Atomizer en_US
dc.subject Ligament en_US
dc.subject Maximum entropy formalism en_US
dc.title Newton Tipi Olmayan Akışkanların Kullanıldığı Sprey Akışlarının Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Experimental And Theoretical Investigation Of Spray Flows With Non-newtonian Fluids en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11191.pdf
Boyut:
3.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama