Twıp Çeliklerinin Debriyaj Kapağı Rijitlik Davranışlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Genç, Mehmet Onur
Pehlivan, Ahmet Koray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmanın amacı kuru kavramalı debriyajlarda sıkça kullanılan endüstriyel çeliklere alternatif olarak son yıllarda otomotiv sektöründe talep görmeye başlayan TWIP980 çeliğinin debriyajlarda kullanılmasının incelenmesi ve çalışma koşulları altında debriyaj kapaklarının rijitlik farkının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Kapak rijitliğinin fonksiyonelliğe olan etkisinin yüksek öneme sahip olmasından dolayı çalışma koşullarına göre optimize edilmesi gerekir. TWIP çelikleri (Eşleştirme ile indüklenen plastisite) gelişmiş yüksek mukavemetli çeliklerin (AHHS) bir üyesidir, yüksek mukavemet ve uzama oranlarından dolayı hafifleştirme çalışmalarında çok tercih edilen çelikler arasına katılmıştır. CO2 emisyon azaltımı, enerji tasarrufu, maliyet tasarrufu gibi birçok avantajları mevcuttur. Bu makalede DD14 ve TWIP980 çeliklerinin debriyaj kapağındaki rijitlik davranışları karşılaştırmalı FEA analizleri ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre endüstriyel çelik malzeme kalınlığına göre %50 daha ince TWIP çeliği kullanıldığında kapak rijitliğinde endüstriyel çeliğe göre %76 düşüş olmaktadır. Bu durum debriyaj gibi hassas fonksiyonelliğe sahip olan komponentlerde AHHS çelikleri için ileri analiz aşamalarının gerekliliğini göstermektedir.
The aim of this study is to investigate the usage of TWIP980 steel in clutches which have been demanded in automotive sector recently as an alternative to industrial steels and to compare the stiffness difference of clutch covers between industrial mild steel and TWIP980 under operating conditions. Since the cover stiffness has high effect on functioning, it needs to be well optimized according to the operating conditions. TWIP steels are a member of advanced high strength steels (AHHS) which are highly preferred steels due to high strength and elongation ratios for lightening studies. CO2 emission reduction, energy saving, cost saving are the main advantages of TWIP steels. In this article, the stiffness behavior of industrial mild steel and TWIP980 steels in the clutch cover was investigated by comparative FEA analysis. According to the analysis results, If the TWIP steel is 50% thinner than the DD14 steel material thickness, cover stiffness would be 76% lower than the industrial mild steel. This condition shows that for the clutch components which has precise functionality AHHS steels usage needs to be deeply investigated.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı