Gemilerde Çok Odalı İklimlendirme Sistemlerinin Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Koçal, Tarık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında; dış hava şartlarının değişimlerine bağlı olarak istenen ısıl şartları elde edecek iklimlendirme sisteminin belirlenmesi için; mahallerin tavan, zemin ve yan duvarlarında olan ısı transferlerinin iletim ve taşınım vasıtasıyla olduğu kabulü yapılarak ve çeperlerin kapasitif özellikleri de göz önünde bulundurularak sistemin ısı kayıp denklemleri çıkarılmıştır. Sisteme verilen nemin, enerjinin ve dış ortamdan alınan taze hava ile sistemden dönen hava (resirküle hava) karışımının dengesini içeren matematik modeller kurulup sistemin PID kontrolcülü simülasyonu yapılmıştır. Sistemin sıcaklık ve nem cevaplarının doyuma ulaşması, bozucu etkileri ve dinamik cevabı her bir oda için ayrı ayrı modellenmiş ve kontrol edilmiştir. Böylece, entegre edilmiş olarak bir geminin HVAC sistem performansı değerlendirilmiştir.
In this thesis, to determine the air conditioning system by achieving the desired thermal conditions based on the changes in outside weather conditions; with the acceptance of the heat transfer processes on the ground, cap and side walls of the control zone were being by means of convection and conduction. Capacitive properties of the boundary was also considered to obtain the equations of heat loss of the system. Humidity, energy and the mixture of fresh air by obtaining external environment and circulation air by returning are supplied to system by containing the balance of the developed mathematical models to simulate system with PID controller. Temperature and humidity responses of the system to reach saturation, disruptive effects and dynamic response are modeled one by one for each zones and controlled. Thus, the performance of HVAC system that integrated into a ship were evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
İklimlendirme, gemi, kontrol, Air-conditioning, ship, control
Alıntı