Kalsit Dolgulu Polipropilenin Yorulma Davranışının İncelenmesi

dc.contributor.advisor Eryürek, Barlas tr_TR
dc.contributor.author Kültüral, S. Erdem tr_TR
dc.contributor.department Malzeme ve İmalat tr_TR
dc.contributor.department Material and Manufacturing Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T12:13:57Z
dc.date.available 2015-12-21T12:13:57Z
dc.description.abstract Polimerlerin çevrimsel yükler altında ve farklı frekanslarda gösterdikleri davranışın incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Dolgu malzemelerinin kullanılmasıyla oluşabilecek etkiler ele alınmış, yapılan deneysel çalışmalarla kalsit dolgulu polipropilen numunelerin yorulma davranışları ve sonuçta oluşan hasar mekanizmaları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar dolgulu ve dolgusuz olmak üzere üç farklı polipropilen numune üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bunlar sırasıyla saf PP, %20 ve %40 kalsit dolgulu PP’dir. Numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiştir. Çekme deneyleri yapılarak dolgu malzemesinin polipropilenin çekme özellikleri üzerindeki etkisi belirlenmiştir. MTS 810 tipi bir yorulma cihazı kullanılarak çekme-çekme şeklinde ve 23 Hz ile 50 Hz değerinde frekansa sahip sinuzoidal dalga tipi uygulanmıştır. Çevrimsel frekansın ve dolgu oranın etkisi elde edilen S-N diyagramları yardımıyla incelenmiştir. S-N diyagramları normalize edilmiş ve edilmemiş olarak iki farklı şekilde ele alınmıştır. Son olarak ise yorulma sonucunda oluşan hasar mekanizması gözlemlenmiş ve numunelerde yorulma sırasında meydana gelen sıcaklık artışları analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main purpose of this study is to investigate on the behavior of polymers under cyclic stresses and different frequencies. The effects of using filling materials have been studied. With the experimental work fatigue behavior and the failure mechanisms of calcite filled polyproylene specimens have been investigated. The studies have been made on filled and unfilled specimens of three different polypropylenes. These are pure PP, %20 and %40 calcite filled PP. Specimens have been produced by injection molding. Tensile tests have been done to evaluate the effects of filling materials on tensile properties of polypropylene. Tensile-tensile cyclic loading has been applied using MTS 810 test apparatus, having a sinusoidal waveform of different frequencies of 23 Hz and 50 Hz. Effects of cyclic frequency and filler content have been examined with the help of S-N diagrams. S-N diagrams have been studied with two different cases as normalized and unnormalized types. Finally the failure mechanisms that occurred after fatigue have been observed and the temperature rises during fatigue have been analyzed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11893
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.subject Polipropilen tr_TR
dc.subject Isıl yorulma hasarı tr_TR
dc.subject Dolgu malzemeleri tr_TR
dc.subject Polypropylene en_US
dc.subject Thermal Fatigue Failure en_US
dc.subject Fillers en_US
dc.title Kalsit Dolgulu Polipropilenin Yorulma Davranışının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation On The Fatigue Behavior Of Calcite Filled Polypropylene en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3199.pdf
Boyut:
14.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama