Mikroalg Yetiştiriciliği Yoluyla Baca Gazı Kaynaklı Karbondioksit Azaltımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sayaner, Okan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu çalışmada, termik santral kaynaklı karbondioksit salınımının azaltımında büyük ölçekli mikroalg yetiştiriciliği bir yöntem olarak ele alınmış ve ayrıca mikroalg yetiştiriciliği ile Yatağan Termik Santrali?nin CO2 salınımının azaltımına dair teknik ve ekonomik bir inceleme yapılmıştır. Yatağan Termik Santrali ile bütünleşik, 2.000 hektar üzerine kurulu mikroalg üretim tesisinde, bir yılda 130 bin 451 ton mikroalg biyokütlesi (kuru bazda) elde edilebileceği görülmüştür. Planlanan tesiste, bir yılda bir hektar alandan bir ton mikroalg biyokütlesi elde etmenin maliyeti 644,79 TL olarak hesaplanmıştır (644,79 TL/ton-ha-yıl). Planlanan tesiste, yılda 238 bin 725 ton CO2 azaltımının mümkün olabileceği ve buna göre de 1 ton CO2 salınımı azaltmanın maliyetinin 352,34 TL olduğu hesaplanmıştır. Mikroalglerle CO2 tutum maliyeti ile karbon kredisi değeri karşılaştırıldığı zaman, mikroalglerin sadece CO2 salınımının azaltılması amacıyla değerlendirilmesinin uygulanabilirlikten çok uzak olduğu görülmektedir. Büyük ölçekli bir mikroalg yetiştirme tesisinden elde edilecek mikroalg biyokütlesi, aynı anda, biyoyakıt üretiminden ilaç yapımına, kozmetik ürünlerden hayvan yemine kadar farklı alanlarda değerlendirilmelidir. Bu sayede, mikroalg yetiştiriciliği ile CO2 azaltımı uygulanabilir hale gelebilir. Yapılan bütün irdelemeler ve hesaplamalar sonucunda, biyokütle elde etme amaçlı bütünleşik bir mikroalg yetiştirme tesisi vasıtasıyla, önemli ölçüde CO2 azaltımının mümkün ve ayrıca ekonomik açıdan da avantajlı bir yöntem olabileceği gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mikroalg yetiştiriciliği, Karbondioksit azaltımı, Termik santral baca gazı
In this thesis study, for the purpose of reduction of CO2 emission from a thermal power plant, a microalgae cultivation plant integrated to a thermal power plant are discussed and mitigation of CO2 emissions of Yatağan Thermal Power Plant?s is studied theoretically in technical and economic point of view. For the microalgae production facility, which has 2,000 hectares of land, integrated with Yatağan Thermal Power Plant, it is evaluated that 130,451 tons microalgae biomass (dry basis) could be produced annually. For this facility, it is calculated that producing 1 ton microalgal biomass in one hectare per annum costs 644.79 TL (644.79 TL/ton-ha-year). For the microalgae production facility, it is calculated that it would be probable to reduce 238,725 tons CO2 emissions per annum and thus mitigating one ton CO2 will cost 352.34 TL. When cost of CO2 capturing is compared with the value of carbon credits, it is seen that utilizing microalgae for the purpose of only mitigation of CO2 emission is not feasible. Microalgal biomass obtained from a large-scale microalgae production facility must be utilized as various microalgae-based products such as biofuels, cosmetics, medications and animal feed, thus CO2 mitigation via microalgae cultivation can become feasible. As a result of all the considerations and calculations, it is shown that a significant amount of CO2 reduction is possible and also economically an advantageous method by the way of an integrated microalgae cultivation plant for the purpose of obtaining biomass. Keywords: Microalgae cultivation, Carbon dioxide mitigation, Flue gas
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2013
Anahtar kelimeler
Biyoteknoloji, Enerj, Çevre Mühendisliği, Biotechnology, Energy, Environmental Engineering
Alıntı