Tin Crn Kaplamaların Galvanik Korozyon Davranışları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Taşçı, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Al2O3 plakalar üzerine Ark fiziksel buhar biriktirme (ark-FBB) yöntemiyle kaplanmış TiN ve CrN kaplamaların karbon çeliği, 304 paslanmaz çelik ve yüksek hız çeliğine karşı galvanik korozyon davranışları incelenmiştir. Bütün numunelerin korozyon davranışları hakkında ön bir bilgi edinmek için, deneylerin başında numunelerin başlangıç potansiyel değerleri doymuş kalomel elektroda göre ölçülmüştür. Numunelerin galvanik korozyon davranışlarının incelenmesi amacıyla, %3.5 NaCl çözeltisinde TiN-Karbon çeliği, TiN-Yüksek hız çeliği, TiN-304 paslanmaz çelik, CrN-Karbon çeliği, CrN-Yüksek hız çeliği, CrN-304 paslanmaz çelik galvanik çiftleri oluşturularak galvanik akım yoğunluğu değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca TiN ve CrN kaplamaların asidik ortamlarda 304 paslanmaz çeliğe karşı olan davranışlarını incelemek amacıyla, 1N H2SO4 + 0.5M NaCl çözeltisinde TiN-304 paslanmaz çelik ve CrN-304 paslanmaz çelik çiftlerine galvanik korozyon deneyleri uygulanmıştır.
In this study the galvanic corrosion behaviour of Ark PVD coated CrN and TiN coatings against carbon steel, high speed steel and 304 stainless steel are investigated. To get preliminary corrosion behaviour information, the half cell potentials of the all samples are measured with respect to saturated calomel referance electrode. The galvanic current densities of TiN-Carbon steel, TiN-High speed steel, TiN-304 stainless steel, CrN-Carbon steel ,CrN-High speed steel, CrN-304 stainless steel couples are measured in %3.5 NaCl solution. To investigate the galvanic corrosion behaviour of 304 stainless steel against TiN and CrN in acidic environment, galvanic corrosion tests are applied to TiN-304 stainless steel ,CrN-304 stainless steel couples in 1N H2SO4 + 0.5M NaCl solution.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
TiN, CrN, Ark-FBB, Galvanik Korozyon, TiN, CrN, Arc PVD, Galvanic Corrosion
Alıntı