Alüminyum Folyo Haddelemede Kullanılan Merdanelerin Taşlama Operasyonu İle Kazandıklarıyüzey Özelliklerinin Haddeleme Prosesine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-07
Yazarlar
Yıldız, Yavuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Alüminyum folyo malzemesi günümüzde gıda , medikal, otomotiv gibi bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyum folyolar farklı kullanım alanlarında istenilen kimyasal,mekanik özelliklere göre üretilebilmektedir. Alüminyum alaşımları kimyasal içerikleri itibariyle 1XXX serisinden 8XXX serisine kadar gruplandırılabilirken,Alüminyum Folyo üretiminde kullanılan başlıca Alüminyum alaşımları AA 1XXX, AA 3XXX ve AA 8XXX serisi alaşımlardır. Alüminyum folyo üretiminde kullanılan haddeleme prosesi, destek ve iş merdaneleri arasından geçen metalin; deformasyon kuvveti,sarıcı gergi,açıcı gergi,yağ sıcaklığı gibi parametrelerin etkisiyle kalınlığının azalması esasına dayanmaktadır.Söz konusu kalınlık azalması prosesinde gerek döküm,haddeleme gibi operasyonel işlemler gerekse haddelemede kullanılan merdanelerin taşlanması gibi yan operasyon işlemleri sırasında oluşan hatalar sebebiyle nihai folyo ürününde sorunlarla ya da düşük üretim parametreleri ile karşılaşılabilmektedir. Üretilen folyo malzemesine yüzey özelliklerini kazandıran en önemli etken hadde merdaneleridir. Haddeleme prosesinde kullanılan çelik merdaneler, her haddeleme işleminden sonra (paso) istenen pürüzlülük ve bombe değerleri tekrar kazandırılmak üzere taşlama işlemine tabi tutulur.Çalışma içerisinde,merdanelerin yüzey pürüzlülüklerinin folyo üretimine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma içerisinde %0,8 C , %2 Cr içeriğine sahip çelik merdanelerin üç farklı taşlama operasyonuyla kazandıları yüzey özellikleri ile Alüminyum folyo üretim parametreleri arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Çalışmanın sonucu olarak, üretim hızını arttıran taşlama taşının, düşük aşındırıcı boyutu sayesinde düşük pürüzlülük değerine sahip olan TYROLİT 23 A 320 K11 B18 taşı olduğu görülmüştür.
Aluminum foil is commonly used in many fields such as food, medicine and automotive. Aluminum foils are produced for different areas of use with desired chemical and mechanical characteristics. Aluminum alloys are grouped from 1XXX to 8XXX in terms of composition. Main alloys used in aluminum foil production are AA 1XXX, AA 3XXX and AA 8XXX series. The process of rolling used in aluminum foil production is based on the reduction of the thickness of metal passing through back up and work rolls. Foils are exposed to rewind and unwind tensions and relatively high temperature on the rolling of the heating of the oil. During rolling of foil, some problems that come from casting,surface quality of the rolls and production parameter can be occurred. The most important factor to be considered is the surface charactheristics of the rolls.In order to obtain foil, with certain surface quality of the rolls are grinded.In this study, the effect of surface smoothness on the foil production is focused. For this purpose, the steel rolls which have %0,8 C and %2 Crin their composition were grinded with three different grinding wheels and the relation between the surface quality of rolls and foil production parameters.In this respect,the contrubition of surface quality of rolls and/or the discontinitues in the microstructure of the foils were determined Finally, it is concluded that commercially TYROLİT 23 A 320 K11 B18 grinding wheel surface leaded lower roughnessvalues on roll surface and enhanced the production efficiency of the foil roll mill.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
hadde makinesi, folyo, rolling machine, foil
Alıntı