Enerji Üretim Tesislerinde Kalite Ve Konfigürasyon Yönetimi. Uygulama Triga Mark II Nükleer Reaktörü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özgeneci, İ. Özer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu tez çalışmasında elektrik enerjisi üretim tesislerinde bir yönetim aracı olarak kullanılan kalite ve konfigürasyon yönetiminin uygulama esasları araştırılmıştır. Elektrik enerjisi üretim tesislerinde kalite ve konfigürasyon yönetimi içeriği ve bileşenlerinin neler olabileceği standartlar ışığında değerlendirilmiştir. Mevcut ve yeni enerji üretim tesisleri için karşılaşılacak zorluklar ve nedenleri sıralanmış ve yapılması gereken aksiyon planları oluşturulmuştur. Eğitim ve araştıma amaçlı işletilmekte olan İTÜ TRIGA MARK II Nükleer Reaktör'ü için kalite ve konfigürasyon yönetimi kurulumu uygulaması geliştirilmiştir. IAEA, ISO 9001 ve ISO 10003'e göre İTÜ TRIGA MARK II nükleer araştırma reaktörü için, kalite ve konfigürasyon kurulumu için öneriler geliştirilmiştir. Entegre yönetim sistemi modeli oluşturulmuştur.
In this study, as management tools; quality and configuration management systems? implementing elements are inquired for power plants. The contents and components of quality and configuration management for power plants is evaluated. Difficulties for establishing quality and configuration management systems and the reasons are listed order for existing and green field power plant projects. Application is developed for research and training plant TRIGA MARK II. In the guidance of IAEA, ISO 9001 and ISO 10003 quality and configuration management suggestions are developed. Integrated management system model is composed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010
Anahtar kelimeler
Toplam kalite yönetimi, Liderlik, Total quality management, Leadership
Alıntı