Solving Matrix Eigenvalue Problem Using High Demensional Model Representation

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akkemik, Esen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2003
Anahtar kelimeler
Sayısal analiz, Boyut analizi, Matrisler, Numerical analysis, Dimensional analysis, Matrices
Alıntı