Sıcak Preslenmiş Wc-co/b4c Kompozitlerinin Mekanik, Manyetik Ve Mikroyapısal İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cura, M. Erkin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kobalt ile birbirine bağlı tungsten karbür tanelerinden oluşan WC-Co, en yaygın olarak kullanılan semente karbürdür. İlk olarak elmas esaslı kalıp malzemelerine alternatif arayışı ile kullanılmaya başlanan bu malzeme, günümüzde sadece kalıp malzemesi değil kesici takım uçları, zırh malzemeleri ve yüksek enerjili zırh delici sistemler gibi farklı uygulama alanlarına sahiptir. Gelişen teknoloji ile beraber bu malzeme sisteminde de farklı arayışlara gidilmiş, özellikle kaplama ve kompozit sistemleri öne çıkan çalışma konuları olmuştur. WC-Co sisteminde, mikronaltı ve nano toz kullanımı, karbür fazı ile beraber daha sert olan elmas ilavesi, elde edilen karakterizasyon sonuçları kıyaslandığında farklı parametreler ile üretilen diğer sert metallere üstünlük sağlamıştır. Bu doğrultuda yapılacak yeni kompozit sistemlerine dair çalışmaların önemi açıktır. Yüksek sertlik değerleri ile özellikle aşınmanın fazla olduğu sistemlerde en çok kullanılan malzemelere amorf ve polikristalin elmas, kübik bor nitrür, bor karbür, alümina, silisyum nitrür, titanyum nitrür örnek olarak verilebilir. WC-Co sistemine yapılan elmas ilavesine, benzer özellikteki bu malzemeler içerisiden yapılacak alternatifler, ileriye dönük çalışma alanlarını belirleyecektir.
WC-Co is the most widelspredly used cemented carbide with its WC particles bonded together by cobalt. Initially it is used as an alternative to diamond based wire drawing dies and nowadays not only a die material but it is also used as cuttuing tool materials, armour materials and high kinetic energy armour piercing systems. By the progress in technology new areas of interesets occured and especially coating and compoistes technologies improved more than orhers. In WC-Co sisteminde, using sub-micron and nano size starting particles and a harder phase, diamond additives with WC, noticed to have superior properties than conventional cemented carbides produced by other parameters, when compared by characterization studies. Hence, importance and beneficence of working upon these systems is obvious. With their enhenced hardness values, amorf and policrystalin diamond, cubic boron nitride, boron carbide, alumina, silisium nitride, titanium nitride are materials, which are used especially in fields of high wear mechanisms take place. Diamond like additives to WC-Co, choosen from these materials, is a new direction on studies of cmented carbides.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Sıcak presleme, semente karbür, WC-Co, B4C, Hot pressing, cemented carbides, WC-Co, B4C
Alıntı