Yerli Kaynaklardan Rafine Magnezyum Metal İngot Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demiray, Yeliz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Magnezyum metali, ağır sanayii ve modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha fazla önem kazanmakta, tüketimi sürekli artış göstermektedir. Bu çalışmada, kalsine dolomitten vakumda metalotermik prosesle üretilmiş taç (crown) magnezyumun ergitilmesi ve rafine edilmesine etki eden parametreler araştırılmıştır. Dört farklı örtü tuzu (flaks), süre ve örtü tuzu miktarları değişken olarak seçilmiş ve bu değişkenlerin uygun kombinasyonları ile taç magnezyumun demir içeriğinin, alaşım standartlarında belirtilen empürite değerlerinin altına indirilmesi amaçlanmıştır. Farklı süre ve örtü tuzu bileşimlerinin magnezyum saflaştırılmasına etkilerinin incelendiği deneylerde; artan süreyle birlikte magnezyum içeriğindeki demirin azaldığı belirlenmiştir. Kullanılan örtü tuzlarının tümü ile magnezyumdaki demir oranı, alaşım standartlarında belirtilen demir oranın altına indirilebilmiştir. % 10 B2O3 içeren, örtü tuzlarının kullanıldığı deneylerde, içerikteki demir oranı daha belirgin olarak azalmış ve % 0,080 oranından % 0,0027 oranına düşmüştür. Azalan demir miktarı ile magnezyumun korozyona uğrama hızının da azaldığı belirlenmiştir. En düşük korozyon hızı 0,235 mg/cm2/gün olarak ölçülmüştür.
Related to the developments in industry and modern technology, Mg metal becomes more significant and the consumption of it is continuously increasing. In this study, the parameters effecting the smelting and refining of crown magnesium produced by metalothermic reduction of calcined dolomite are investigated. In the experiments for refining magnesium, the fluxes type and time were taken as variables. During the experiments, appropriate combination of these parameters are selected in order to obtain the iron amount in magnesium below the iron amount in standardized magnesium alloys. In the experiments which the effect of time and flux type were investigated, It is observed that with increasing time, the amount of iron in the magnesium is decreasing. All used fluxes are satisfactory to reduce the iron content below the standardized magnesium alloys’ iron content. In experiments with the fluxes which are containing B2O3, the concentration of iron was degreased from % 0,080 to % 0,0027. It is also observed that with decreasing amount of iron, the corrosion rate of magneisum metal is decreasing. The minimum corrosion rate was measured as 0,235 mg/cm2/day.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
magnezyum, rafinasyon, magnezyum alaşımları, magnesium, purification, magnesium alloys
Alıntı