Kokonat Yağı / Vitamın E Nin Mikrokapsülasyonu Ve Mikrokapsüllerin Yıkama Dayanımlarının Artırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-15
Yazarlar
Erikci, Temel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, Myritol 318 kokonat yağı ve Vitamin E ihtiva eden mikrokapsüller, dış duvar materyali olarak karboksil polimeri kullanılarak hazırlanmıştır. Fular prosesi kullanılarak, Myritol 318 kokonat yağı ve Vitamin E ihtiva eden mikrokapsüller 240g/ m2 gramajındaki Supplex Kumaş üzerine uygulanmıştır. Supplex Kumaş’ ının içeriği, 90% Poliamid, 10% Lycra dır. Farklı tipte binder kaliteleri ve farklı büyüklükte mikrokapsüller kullanılarak, çeşitli reçeteler oluşturulmuştur. Hazır giyim sanayiinde kullanılabilecek en uygun reçetenin tespit edilebilmesi için, hazırlanan reçetelerin, müteakip yıkama sonrası görüntü değerlendirmeleri elektron mikroskopu altında yapılmıştır. Yanısıra, müteakip yıkamalara karşı daha kontrollü bir serbest kalma oranı elde edebilmek için, halihazırda üzerine mikrokapsül uygulanmış Supplex kumaşa chitosan kullanarak ikincil bir kaplama, fular prosesiyle yapılmıştır. Chitosanın müteakip yıkamalar üzerindeki potansiyel faydasını incelemek için, mikrokapsül tatbik edilmiş Supplex kumaşa gaskromatografik analizler yapılmıştır. Chitosan uygulanmış ve uygulanmamış reçeteler birbiriyle mukayese edilmiştir. Ve hali hazırda mikrokapsül tatbik edilmiş kumaş üzerine chitosan kaplaması yapıldığında pozitif yönde kayda değer bir ilerleme kaydedilmiştir. Vitamin E ve myritol 318 kokonat yağının mikrokapsüllerden salınımı daha iyi kontrol altına alınabilmiştir ve 10% ila 42.8% lik oranda daha iyi neticeler elde edilmiştir. Yani, daha kontrollu bir salınım oranı sağlanabilmiştir.
In this study, Myritol 318 (coconat oil) and vitamin E mixtured microcapsules are prepared by using carboxyl polymers as membrane material. By using foulard process, Myritol 318 (coconat oil)/ Vitamin E mixtured microcapsules were applied on Supplex fabric, which is 240g/ sqm. The fiber composition of Supplex fabric is 90% Poliamid, 10% Lycra. Different type of recipe configurations were formed by using different type of binder qualities and different size of microcapsule diameters. Image analysis of prepared recipes are evaluated for further washings under SEM (scanning electron microscopy) so that the most proper recipe configuration can be found out for the usage in apparel industry. Beside that, to be able to have a better controllable release rate against any further laundering process, a secondary coating with chitosan is made onto already microcapsule treated Supplex Fabric via foulard process. To search the potential positive benefit of chitosan on laundering durability, gas-chromatographic analysis is also made on microcapsul treated Supplex fabric. No chitosan and chitosan applied recipes are compared to each other. And a visible positif progress is achieved when chitosan coating is made onto the already microcapsule treated fabric against further laundering processes. Vitamin E and Myritol 318 Oil release from microcapsules could be taken under much better control and between 10 to 42.8% better release rate is achieved. It means, better controllable release rate is obtained.
Açıklama
(Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
(PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mikrokapsül büyüklüğü, Binder, Vitamin E, Myritol 318 E, Fular Prosesi, Chitosan, Yıkama Dayanımı, Salınım Oranı, Microcapsule size, Binder, Vitamin E, Myritol 318 E, Foulard, Process, Chitosan, Laundering Durability, Release Rate
Alıntı