Dalyan Lagün Havzasının Sürdürülebilir Ekosistem Modellemesinde Alıcı Ortam Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (cbs) İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Temelatan, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Dalyan Lagünü Sürdürülebilir ekosistem modellemesinde alıcı ortam verilerinin coğrafi bilgi sistemleri ile analizinin ele aındığı bu çalışmanın ilk bölümünde, coğrafi bilgi sistemlerinin dünyadaki yeri ve çevre mühendisliği alanında getireceği yararlar vurgulanmıştır.İkinci bölümde, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çalışma yapılmış, coğrafya, bilgi, veri, bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi sistemlerinin yararı, önemi, kullanım alanları, tarihçesi ve bileşenleri hakkında bilgi verilmiştir.Üçüncü bölümde, çevre mühendisliği alanında coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla dünyada yapılmış uygulamalar incelenerek, coğrafi bilgi sistemlerinin çevre mühendisliği alanında sağladığı yararlar vurgulanmıştır.Dördüncü bölümde, çalışma alanı olarak seçilen Dalyan Lagününün bulunduğu Köyceğiz-Dalyan Lagün havzası hakkında genel bilgi verilmiş ve daha önceki çalışmalardan elde edilmiş alıcı ortam verileri ile Dalyan Lagününde coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla yapılan sorgulamalar gösterilmiştir.Beşinci bölümde, coğrafi bilgi sistemlerinin lagün ekosistem modellemesi alanında uygulanması ile ilgili yapılmış çalışma değerlendirilerek, Dalyan Lagünü için sürdürülebilir ekosistem modellemesi için altyapı oluşturulduğuna değinilmiştir.
In the first part of the study where the analyses of receiving water data is accomplished through the aid of Geographic Informatiın System to be used in Sustainable ecosystem modelling of Dalyan Lagoon, the benefits of using GIS in Environmental Engineering together with a rewiev of GIS in the world is emphsized.In the second part, a literature rewiev on GIS is given by mentioning utilities of GIS as a tool in science, benefits, importance, area used, background information, components, geography, information and data.In the third part, examples on the application of GIS in the field of environmental engineering are summarized by emphasizing on its contributions in the field of especially environmental engineering.In the forth part, the selected study area of Dalyan Lagoon and its vicinity is described generally and the recently obtained water data are analysed through the aid of GIS.In the last part, the evaluation of the analyses in the application of GIS on lagoon ecosystem modelling is given and the results are discussed in terms of sustainable ecosystem modelling for the Dalyan Lagoon, and emphasis is also given to the database formed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
CBS, Alıcı Ortam Verileri, Köyceğiz- Dalyan Lagünü, GIS, Receiving Water Data, Dalyan Lagoon
Alıntı