Arıtılmış Evsel Atıksuların Tarımda Sulama Amaçlı Yeniden Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başkan, Tülin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yeniden Kullanım, Sulama, Arıtılmış Evsel Atıksu, Reuse, Irrigation, Treated Municipal Wastewater
Alıntı