Elektrikli Taşıtlar İçin Elektronik Diferansiyel Tasarımı Ve Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-11
Yazarlar
Gürmeriç, Melih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez aşamasında, aracın arka iki tekerleği yerine konumlandırılmış iki adet elektrik motoruna sahip elektrikli taşıt için elektronik diferansiyel tasarlanıp, elektrik motorlarının kontrolü yapılmıştır.Tasarlanan taşıtta motor olarak iki adet Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun (SMSM) kullanılmıştır. Motor kontrolünde vektör kontrol yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar Matlab Simulink programında simüle edilmiştir.
The aim of that thesis is modelling and control of electronic differential for Battery Electric Vehicle. There are two electric motors are located as rear wheels of the vehicle. Two Permanent Magnet Synchronous Motors are used for traction of the vehicle. Field Oriented Control (FOC) or Vector Control are used in order to control PMSMs in that project. Vehicle model which is designed is simulated in Matlab/Simulink program.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Elektrikli Taşıtlar,  sürekli Mıknatıslı Senkron Motorlar,  smsm Kontrolü,  vektör Kontrol,  elektronik Diferansiyel Kontrolü,  taşıt Dinamiği,  ackermann Geometrisi, Electric Vehicles,  permanent Magnet Synchronous Motors,  pmsm Control,  vector Control (field Oriented Control),  electronic Differential Control,  vehicle Dynamics,  ackermann Geometry
Alıntı