Pıc Ve Bilgisayar Destekli Dijital Ölçme Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Söyler, İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada hem geleneksel osiloskop işlevi görecek hem de enerji analizörü işlevini yerine getirebilecek çok işlevli bir cihaz üretmek ve aynı zamanda bu cihazın ucuz, daha hızlı ve kullanıcıya daha fazla kontrol olanağı sağlıyor olması amaçlanmıştır. Cihazın fiyatının emsallerine göre çok düşük olmasının sebebi işin büyük bir kısmını (kontrol ve görüntü) bilgisayarın yapmasından kaynaklanmaktadır. Üretilen cihazın en temel kısıtlaması ise kullanılan veri edinme birimi PIC18F2550’nin en çok 48 MHz’e kadar veri aktarımına izin vermesidir. Ancak bilgisayara USB yolu ile bağlandığı için yine de emsallerine göre yeterince hızlıdır. Ayrıca geleneksel osiloskoplarda olmayan yazdırma ve kaydetme özelliklerinin yanı sıra donanımı değiştirmeden yalnızca yazılım kısmını değiştirerek farklı kontroller ve işlevler eklenebilir. Microsoft Visual Studio program grubu içindeki Visual Basic programı ile oluşturulan arayüz, gereksinime göre uyarlanarak istenilen herhangi bir elektriksel büyüklük 0-5V aralığına getirilerek ölçülebilir.
This project attempts to achieve a multi-functional device having the same functionality as a traditional oscilloscope and also the same functionality as an energy analyser. The objective was to design and build a low cost, high performance and provide more control functions to users. The device cost was cheaper than others because of utilising a personal computer to provide both the display functions and the majority of the control functions. One of the major limitations of USB Oscilloscope is PIC18F2550, which is the data acquisition unit of the device. The maximum value of PIC18F2550 frequency is 48 MHz. It is also as fast as other PC based oscilloscope. Moreover with the application software have additional features not present on a traditional oscilloscope (e.g. printing / saving waveforms). With greater flexibly as additional features can be added as their developed without the need for new hardware. The software of the device was written in Visual Basic Program, which is a part of the Microsoft Visual Studio, can be change by the user through the needs and then all electrical sign between 0-5 V can be measured by the device.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Osiloskop, USB, PIC, PIC 18F2550, Oscilloscope, USB, PIC, PIC 18F2550
Alıntı