Yüksek gerilim ölçü transformatörlerinde kısmi boşalma olayları ve aşırı gerilim dağılımlarının incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Bozkurt, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ilk bölümlerinde yüksek gerilim akım ve gerilim ölçü transformatörleri. için yanılgı hesaplamaları yapılıp, belirlenen çalışma koşullarında daha doğru ölçümler yapılabilmesi için gerilim yanılgı ve faz açısı yanılgı ifadeleri. çıkarılmıştır. Buradaki amacımız; yanılgı ya, etki: eden faktörleri belirleyip, ölçü transformatörlerinin, doğruluk sınıfını yükseltecek çekirdek malzemesini tespit. etmektir, ?Yüksek gerilim ölçü transformatörlerinin ömrüne etki eden en önemi faktörlerden biri de, kısmi boşalmalardır. Kısmi boşalma. ölçümleri, duyarlılığı daha az olan el ektriksel olmayan gürültü-akustik yöntemiyle yapılacağı gibi, artık' günümüzde geniş bandlı ölçü, al eti er inin kullanıldığı elektriksel yöntemler..tercih edilmektedir..Yine önemli : bir sorun olan kısmi boşalma yerinin bulunmasına yönelik yöntemler incelenmiş ve "PSpice'V paket, programı kullanılarak, kapasitif: dağılmış parametreli transforma tör eşdeğer devresinde, bir kısmi boşalma olması durumu için yer öngörü eğrisi, çıkarılmıştır. : Yüksek gerilim ölçü transformatörlerinde; asın gerilimler, gibi geçici durumlarda gerilim dağılımının doğru sal olmamasından dolay sargılarda titreşimler,, ve zorlanmalar meydana gelmektedir., Yine "PSpice" paket programı kullanılarak; değişken seri kapasite durumları için kapasitif dağı İmi parametreli transformatör, eşdeğer devre sinde gerilim dağılımı incelemeleri yapılmıştır. Trans formatör sargılarında gerilim dağılımını doğrusal, yapacak etkenler ye sargı düzenlemesi belirtilmiştir. Ayrıca yüksek gerilim akım ve gerilimölçü transformatörlerinin yapıları ve bu transformatörlerde kullanılan epoksi reçinelerin yapısı ve.özellikleri belirtilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1993
Anahtar kelimeler
Dönüştürücüler, Epoksi, Gerilim dağılımı, Yüksek gerilim, Transformers, Epoxy, Voltage distribution, High voltage
Alıntı