Tek Fazlı Asenkron Motorun Darbe Genişlik Modülasyonlu Aa Kıyıcısı İle Fan Uygulamaları İçin Hız Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bilgiç, Mustafa Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez fan uygulamaları için bir hız kontrol ünitesi sunar. Tek fazlı sürekli kapasiteli bir asenkron motorun kaynak geriliminin efektif değerini değiştiren , darbe genişlik modülasyonlu alternatif akım kıyıcısının tasarımı ve gerçeklenmesi işlenmiştir. Bu değişken kaynak gerilimi sayesinde motorun hız kontrolü yapılmaktadır.
This thesis presents a speed control unit for fan applications. A PWM AC Chopper is modeled and realized in order to change the supply voltage of a single phase permanent-split capacitor induction motor. This variable supply gives the possibility to control the speed of the single phase induction motor.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
tek fazlı asenkron motor, AA kıyıcısı, Darbe Genişlik Modülasyonu, Single-phase induction motor, Pulse Width Modulation, AC Chopper
Alıntı