Tomosentez İçin Cebirsel Geri Çatma Algoritmalarının Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Kamaşak, Mustafa Ersel tr_TR
dc.contributor.author Cengiz, Kübra tr_TR
dc.contributor.authorID 10025317 tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Computer Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-01-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:59:42Z
dc.date.available 2015-04-07T13:59:42Z
dc.date.issued 2014-01-27 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Sayısal Meme Tomosentezi, x-ışın tüpünün sınırlı açılarda meme etrafında dönmesiyle elde edilen düşük dozlu izdüşüm görüntülerinin kullanıldığı yenilikçi 3 boyutlu görüntüleme tekniğidir. Bu düşük dozlu izdüşüm görüntüleri geri çatılmak için matematiksel yöntemlerle işlenir. Böylece memenin 3 boyutlu görüntülenmesi sağlanmış olur. Tomosentez görüntülemede, eksik örnekleme probleminden dolayı odak-dışı- dilim bulanılığı artar. Bu problemi çözmek için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Bu çalışmanın amacı önerilen yaklaşımlar arasında olan Cebirsel Geri çatma Tekniğinin ve Çarpımsal Cebirsel Geri Çatma Tekniğinin uygulanmasıdır. Önceki çalışmalar geri çatma problemi için 2 boyutlu tomosentez görüntüsü önermiştir ancak bu çalışmada 3 boyutlu fantom modeli kullanılmıştır. Bu algoritmaların ve testlerin uygulanmasında C++ programlama dili kullanılmıştır. Bahsedilen iki geri çatma algoritması arasındaki performans farkının belirlenebilmesi için ortalama karesel hata (RMSE), zıtlık görüntü oranı (CNR) ve ortalama yapısal benzerlik (MSSIM) değerleri hesaplanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Digital Breast Tomosynthesis (DBT) is an innovative 3D imaging technique implemented using a limited number of low dose projections, which are taken with the x-ray source moving in a limited angle of rotation around the breast. Then these low dose projection images should be processed using mathematical methods, to reconstruct tomographic images, resulting in a 3D representation of the imaged breast. In tomosynthesis imaging, out-of-focus slice blur problem arises due to incomplete sampling problem. Several approaches have been suggested to deal with this problem. The purpose of this work is to implement from among these approaches Algebraic Reconstruction Technique (ART) and Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique (MART). Former studies generally offered solutions for 2D tomosynthesis image reconstruction problem. In this study, a 3D phantom model was used. All of the algorithms and experiments are programmed with C++. The difference between two reconstruction algorithms is also investigated by means of comparing root mean square error (RMSE), contrast to noise ratio (CNR) value, and mean structural similarity (MSSIM). en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/424
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject 3B Dijital Meme Tomosentezi tr_TR
dc.subject Yinelemeli Geri Çatma Algoritmaları tr_TR
dc.subject Sıkıştırılmış Algılama. tr_TR
dc.subject 3D Digital Breast Tomosynthesis (DBT) en_US
dc.subject Iterative reconstruction methods en_US
dc.subject Compressed Sensing. en_US
dc.title Tomosentez İçin Cebirsel Geri Çatma Algoritmalarının Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison Of Algebraic Reconstruction Algorithms For Tomosynthesis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14175.pdf
Boyut:
892.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama