Bir Hibrid Enerji Sisteminin Modellenmesi Ve Analizi

dc.contributor.advisor Yıldırım, Deniz tr_TR
dc.contributor.author Özcan, Hüseyin tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-18 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:47:04Z
dc.date.available 2015-05-12T12:47:04Z
dc.date.issued 2009-02-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Günümüzde, devamlı artan elektrik enerjisi ihtiyacına paralel olarak fosil kökenli enerji kaynaklarının rezervlerinin sınırlı oluşu, bu enerji kaynaklarının kullanılmaları sonucunda çevre üzerinde yarattıkları olumsuz etkiler ve bu enerji kaynaklarının çeşitli krizler sebebiyle zaman zaman sahip oldukları elde edilememe problemi özellikle XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi önemli bir ölçüde arttırmıştır. Hibrid enerji sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına artan bu ilginin bir sonucu ve enterkonnekte şebeke sisteminden uzak bölgelerde yer alan yükleri besleyebilmenin bir yolu olarak ortaya çıkmışlardır. Ayrıca, enterkonnekte şebeke sisteminin bulunduğu bölgelerde sürekli artan elektrik enerjisi birim maliyetinin düşürülmesi amacı ile de hibrid enerji sistemleri ortaya çıkmışlardır. Bu çalışmada, belirli bir bölgede bulunan belirli bir yükü ekonomik açıdan optimum şekilde besleyebilecek bir sistem konfigürasyonunu belirleyebilmek için şebeke bağlantısı olan rüzgar ve güneş tabanlı örnek bir hibrid enerji sistemi HOMER ile modellenmiş ve daha sonra HOMER ile bu örnek hibrid enerji sistemi üzerinde simülasyon, optimizasyon ve hassaslık analizi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Örnek hibrid enerji sisteminin modellenmesi işlemi gerçekleştirilirken ise incelenen bölgenin sahip olduğu ortalama güneş ışınımı ve ortalama rüzgar hızı değerleri için hassaslık değerleri belirlenmiş yani bir bakıma bu işlemin gerçekleştirilmesi ile başka bölgeler de tanımlanarak bu farklı bölgelerde de aynı yükü ekonomik açıdan optimum şekilde besleyebilecek sistem konfigürasyonları belirlenmiştir. Bu işlemler ise örnek hibrid enerji sisteminin modellenmesi sırasında şebeke satış kapasitesi için de hassaslık değeri belirlenmesi ile örnek hibrid enerji sisteminin hem şebekeye elektrik satamayanı hem de şebekeye elektrik satabileni için gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Today, continuously increasing electrical energy demand correspondingly limited reserves of the fossil sources, negative effects on the environment that are created by the consumption of these sources, and the problem of unavailability that these sources have occasionally because of various crisis increase interest in renewable sources significantly especially since the last quarter of XXth century. Hybrid energy systems arised as a result of this increasing interest in renewable sources and a way of supplying power to loads that are located in remote places which have no interconnected grid system. Hybrid energy systems also arised for reducing continuously increasing cost per unit of electrical energy in places which have interconnected grid system. In this study, a sample grid-connected wind-solar hybrid system is modeled with HOMER and then realized simulation, optimization and sensitivity analysis with HOMER on this system to determine a system configuration that can supply a certain load that is in a certain place optimally in terms of economics. When modeling this system, sensitivity values are determined for solar radiation and wind speed that pertain to this certain place, namely different places are described by doing this process and so system configurations that can supply the same load optimally in terms of economics are also determined in these different places. These processes are realized for both sample hybrid system that cannot sell electricity to the grid and sample hybrid system that can sell electricity to the grid by determining a sensitivity value for grid sale capacity when modeling this system. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1244
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rüzgar Enerjisi tr_TR
dc.subject Güneş Enerjisi tr_TR
dc.subject Hibrid Enerji Sistemleri tr_TR
dc.subject HOMER tr_TR
dc.subject Wind Energy en_US
dc.subject Solar Energy en_US
dc.subject Hybrid Energy Systems en_US
dc.subject HOMER en_US
dc.title Bir Hibrid Enerji Sisteminin Modellenmesi Ve Analizi tr_TR
dc.title.alternative Modeling And Analysis Of A Hybrid Energy System en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9202.pdf
Boyut:
8.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama