Sıcak İş Sübap Kalıplarının Ömürlerinin Etüdü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karcan, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı sübap imalatında kullanılan sıcak dövme kalıplarının ömrüne etkiyen faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla, efektif faktörler tanımlanmış ve kalıp yüzeyinde bazı bitirme ve sertleştirme denemeleri uygulanmıştır. Yüzey sertleştirme metodu olarak firmanın uyguladığı sıvı nitrasyonundan farklı olarak iyon nitrasyonu seçilmiştir ve firmanın kullanmış olduğu benzer özellikteki malzemeler için bazı iyon nitrasyonu deneyleri yapılmıştır. Kalıp ömrü üzerinde etkili olabilecek diğer bir faktörde yüzey bitirme işlemidir. Firmadakinden farklı olarak iyon nitrasyonu öncesinde kalıplara yeni bir yüzey bitirme işlemi uygulanmıştır. Ayrıca kalıp üzerinde iyon nitrasyonunun etkileri incelenmiştir. 4 saatlik iyon nitrasyon süresi sonunda yüzeydeki sertlik 1145 HV maksimum sertlik değerine ulaşmıştır. Aynı zamanda yeni yüzey bitirme işlemi ile firmadaki kalıp ömürlerine göre %20 – 25 iyileşme elde edilmiştir.
The aim of study is to investigate the factors affecting the life of hot forging dies used in an engine valve manufacturing factory. For this purpose, the effective factors were described and some finishing and hardening experiment were carried out on die surfaces. Ion nitriding was chosen as surface hardening method different from liquid nitriding used by the factory and some ion nitriding experiments were carried out on similar material used by the factory. Considering surface finishing method as another factor that might affect the die life, a surface polishing method different from the method used by the factory was applied to the dies before ion nitriding operation. The effect of ion nitriding time was also investigated. The hardness of the nitriding layer reached the maximum level of 1145 Vickers hardness after 4 hours nitriding. Besides, the new surface polishing operation gave better result by increasing die life 20 – 25 percent compare to the lives obtained by the method used in the factory.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İyon nitrasyonu, Sıcak Dövme, Sübap, Ion Nitriding, Hot Forging, Engine Valve
Alıntı