Alüminyum-bakır Boruların Yapıştırma Yöntemi İle Birleştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özel, Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akışkan taşıyan alüminyum ve bakır boruların yapıştırma yöntemiyle birleştirilmesi amaçlanmıştır. Boru birleştirmesinin çalışacağı koşullar dikkate alınarak deney yöntemleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmalarda, ortamdaki sıcaklık çevriminin ve nemin, zamana bağlı olarak yapıştırma birleştirmesinin dayanımına etkileri incelenmiştir. Çalışmada dört farklı yapıştırıcı ile çalışılmıştır. Al-Cu boru birleştirmeleri için uygun olan yapıştırıcı seçilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada, yapıştırma birleştirmelerine ait dayanım kaybı (yaşlanma) eğrilerinin bir amprik katsayı ile değiştiği belirlenmiştir. Bu katsayı, yapıştırıcı türü ve çalışma koşulları olmak üzere bir takım sebeplere bağlı olarak değişmekte ve deneyel olarak belirlenebilmektedir. Bazı yapıştırıcıların belirli yaşlanma süresi sonunda dayanımlarını ani olarak kaybettikleri (düşey doğrultuda asimptotik formda eğriler vererek), bazılarının ise mukavemet değerlerini sabitleyip bağlantı ömrü sonsuz olacak biçimde (yatayda asimptotik formda eğriler vererek) davranış gösterdiği belirlenmiştir.
In this study, adhesive bonding of aluminum-copper tubes used to transfer fluid is aimed. Experimental methods and procedures were designed considering actual service conditions of Al-Cu tubes. In experimental works, time-dependent effects of temperature cycles and humidity on the strength of adhesive joint were investigated. Four different adhesives were used in experiments and selection of most suitable one for joining of Al-Cu tubes is intended. It was determined that strength-loss (aging) curves vary by an empirical constant. This constant depends on adhesive type and service conditions basically. Some adhesives lose their strength rapidly and some of them stabilize their strength level at the end of a certain aging time. These were determined by using asymptotical tendency of strength reduction curves.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
yapıştırma, boru birleştirmeleri, yaşlanma, adhesive bonding, tube joints, aging
Alıntı