Nonlineer Kontröl Sistemelirinin Anilizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bilgiçli, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Nonlineer kontrol sistemlerinin analitik olarak çözümü zor hatta bir çok zaman olanaksızdır. Çünkü bu sistemlerin davranışlarının yorumlanması güçtür. Nonlineer sistemleri araştıran genel bir metod yoktur. Basit nonlineer denklemler kesin bir çözüme ulaştırılabilirler; fakat bir çok nonlineer denklem, ancak yaklaşık metodlarla, bilgisayar yardımıyla çözülebilir ve bu çözümlerin ancak bağlı bulundukları sınırlar içersinde gerçek oldukları söylenebilir. Bu çalışmalar hatanın karesi metoduyla çalışan bir nonlineer kontrol sistemi sıvı seviye kontrolü için kullanılmıştır. Lineer bir kontrolör ile nonlineer kontrolör arasındaki farklar, avantajlar ve dezavantajlar ortaya konmuştur.
Analitical solutions of nonlinear control systems are difficult even impossible, because it is difficult to understand the reaction of these systems. There is not a general method to search nonlinear systems. Because nonlinear differantial equations have not got a general solution method infact. Basic nonlinear equations can analitically be solved, but a lot of nonlinear equations can only be solved with approximate methods by the help of computer and it can be said that these solutions are true only in limits which belongs to those systems. Because there is not a general approximation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Nonlineer kontrolör, lineer kontrolör, sıvı-seviye kontrolü, Nonlinear controller, linear controller, liquid-level control
Alıntı