Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pilleri İçin Anot Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Buket
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Fosil yakıtların giderek azalması ve fosil yakıtların enerji üretiminde kullanılmalarının neden olduğu olumsuz çevresel etkiler, yeni ve temiz enerji üretim kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır Yakıt pilleri, yakıt olarak hidrojeni kullanan ve son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan alternatif teknolojilerden birisidir.Ulaşım araçları ve taşınılabilir cihazlarda yaygın olarak kullanılması amaçlanan polimer elektrolit membranlı yakıt pillerinin seri üretimini kısıtlayan en önemli etken, bu sistemlerde elektrokimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan platin katalizörün pahalı olmasıdır.Bu çalışmada , polimer elektrolit membranlı yakıt pillerinde platin katalizör tabakası yerine kullanılabilecek yeterli elektroaktivite değerlerine sahip anotların üretimi amaçlanmıştır. Bu anotlar d-orbital metal iyonlarından ( Co2+, Rh3+, Pd2+, vb.) elektrokimyasal biriktirme yoluyla üretilmiştir. Farklı sıcaklık, pH ve anot çözeltisi konsantrasyonu değerlerinde kurşun anot üzerine kaplanan geçiş grubu metalleri oksitlerinin elektrokatalitik davranışları incelenmiştir.
By the decrease of fuel sources and the negative environmental effects caused by the usage of fuels in energy production, make people tend to new and clean energy production sources. Fuel cells are one of the alternative technologies which use hydrogen, natural gas, methanol etc. as fuel and are worked on intensively in recent times. The limiting factor of the production of polymer electrolyte membrane fuel cells, which are aimed to be used for transportation and portable power systems, is the high cost of the platinum catalayst which supports the elctrchemical reactions.In this study the aim is to produce anode catalaysts having sufficient electroactivity which could be used instead of platinum catalaysts in polimer electrolyte membrane fuel cells. The electrodes are produced by electrochemical deposition technique, via the deposition of the oxide form of d-orbital type metal ions (Co2+, Rh3+, Pd2+, etc.) from the electrolyte to the anode surface. The electrocatalytic behaviour of the transition metal oxides, those are deposited by different temperature, pH and anolyte concentrations, is examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
PEM yakıt pili, Anot, Anodik oksidasyon, PEM fuel cell, Anode, Anodic Oxidation
Alıntı