Hagıoı Sergıos Ve Bakkhos Kilisesi: Yeni Mimari Bulgular Ve Tipoloji

dc.contributor.advisor Saner, Turgut tr_TR
dc.contributor.author Bayülgen, Batu tr_TR
dc.contributor.authorID 460762 tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık Tarihi tr_TR
dc.contributor.department History of Architecture en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-02-15 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:49:43Z
dc.date.available 2015-05-28T13:49:43Z
dc.date.issued 2013-02-18 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Hag. Sergios ve Bakkhos Kilisesi mimari açıdan, bu konuda karanlıkta kalmış noktaların aydınlatılması amacıyla yeni kazı verileri doğrultusunda ele alınmıştır. Elde edilen önemli bir sonuç, kilisenin bugünkü güney cephesini oluşturan duvarın bitişik bir yapıya, olasılıkla Petros ve Paulos Kilisesi’ne ait olduğu yönündedir. Yapının, yatayda, dönüşümlü doğrusal ve dışbükey geometrili kubbesinin olası benzerleri olarak önceki araştırmalarda Roma mimarlığında ‘balkabağı’ kubbeler olarak adlandırılan Hadrian dönemi örtüleri ya da tetrark sonrasının ‘kaburgalı’ kubbeleri dile getirilmiştir. Ancak bu çalışma, malzeme/yapım teknikleri olarak kilisenin kubbesi ile açık farklılıklar sergileyen bu örtülerin aynı zamanda, genel kabullerin aksine strüktürel biçimlenmelerinin varsayılan oranda belirgin olmadığı, dolayısıyla Hag. Sergios ve Bakkhos ile birlikte değerlendirmelerinin mümkün olmadığı sonucuna varmaktadır. Anadolu kökenli tonoz yapım geleneği ile ilişkilendirilen örtünün, strüktürel açıdan ‘nervürlü’ kubbeler, Ayasofya ve ardılları arasında konumlandırılması öngörülmektedir. Doğrusal ve eğrisel yüzeylerin bir araya getirildiği mimarisiyle Hag. Sergios ve Bakkhos Kilisesi’ni doğrudan etkileyebileceği düşünülen bir kurguyu sergileyen en yakın örnekler tetraconchus kiliselerdir. Bu çalışmada, Roma mimarisinde dekoratif bir öğe olan eksedranın aşamalı olarak tanımlı bir mekan parçasına dönüştüğü ve nihai olarak bu mimarinin özüne katıldığı vurgulanmaktadır. Hag. Sergios ve Bakkhos Kilisesi’nin bu kapsamda yer bulmasını sağlayan unsurların bu açıdan daha belirgin izlendiği görülmektedir. Bu doğrultuda, yakın döneme kadar süren kazı verileri ve çok yönlü bir analiz ile, mimari, dekorasyon ve tarihi/sembolik ilişkiler açısından önemli benzerlikler gösterdiği düşünülen Bosra, Hag. Sergios, Bakkhos ve Leontios Kilisesi öne çıkarılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, based on recently generated data it is attempted to bring clarity on various controversial issues concerning the architecture of the Sergios and Bakchos church. A crucial derivation presented is that the wall sheathing the south façade is in fact the remnant of an adjacent building, possibly the church of Petros and Paulos. For the cupola’s formation of interchanging linear and convex contoured sections researchers occasionally suggested the Hadrianic ‘pumpkin’ cupolas or ‘ribbed’ domes of the tetrarchy as being possible ancestors. Yet, aside from the fact that this group and the church’s cupola have quite distinct material/construction techniques, it is underlined that their structural establishments also differ considerably. This cupola, related to the Asia Minor vault construction techniques, is required to be classified within the group of true ribbed domes, Hagia Sophia and its descendants. Examples depicting the closest scheme that is thought to have an influence on the architecture of the Sergios and Bakchos church are the tetraconch buildings. In this work, an attention is drawn to the exedra’s gradual transition from a decorative object of Roman architecture to a well-defined spatial module, an integral part of the new architecture. It is highlighted that the factors that occasionally put the Sergios and Bakchos church within this context are more evident than they are presumed to be. Supported with the latest excavation data, a particular building, Hag. Sergios, Bakchos and Leontios at Bosra is emphasized due to its architectural and historical/symbolic relationship with the Sergios and Bakchos church. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3311
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bizans Mimarlığı tr_TR
dc.subject Küçük Ayasofya tr_TR
dc.subject Byzantine Architecture en_US
dc.subject Küçük Ayasofya en_US
dc.title Hagıoı Sergıos Ve Bakkhos Kilisesi: Yeni Mimari Bulgular Ve Tipoloji tr_TR
dc.title.alternative The Church Of The Hagioi Sergios And Bakchos: New Architectural Data And Typology en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13316.pdf
Boyut:
18.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama