Bir Sahne Bileşeni Olarak Zenginleştirilmiş Gerçekliğin Tiyatro Mekânında Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-06
Yazarlar
Özdemir, Alev
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmada, zenginleştirilmiş gerçeklik kavramının tiyatro ve diğer performans sanatlarının sahnelenmesinde kullanımı önerilmiştir. Bu bağlamda tiyatro mimarisinin ve sahnelenme biçiminin tarih boyunca değişimi incelenmiştir. Zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojisi tanıtılmış, bu kavramın sanat dallarında ve mimaride kullanım alanları örneklendirilmiştir. Bu sahne bileşeni önerisi, güncel örneklerin ve araştırmaların incelenmesi ile günümüz imkânları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu örnekler üzerinden önerinin getirdiği yeni kullanım alanları ve performans sanatlarının sahnelenmesine getireceği yenilikler belirlenmiştir. Mimari olarak tiyatro mekânına, tiyatro sanatının sahnelenme biçimine ve tiyatro sanatının toplumsal algısına etkileri ortaya konmuştur. Çalışma dâhilinde önerinin potansiyelleri ve sorunları belirlenmiş ve bu önerinin uygulanmasına ışık tutacak araştırma konuları sunularak, uygulamaya yönelik bir ön çalışma oluşturulmuştur.
The study proposes use of augmented reality technology for staging theatre and all kinds of performing arts. In this context, first evolution of theatre architecture and change of staging concept through history is studied. Augmented reality technology is introduced and examples of augmented reality projects in arts and in architecture are given. A staging component is proposed, evaluated with today’s means by examining current examples and studies. These examples are used for determining new fields of use in stage design and potential innovations in staging performance with the use of proposed component. Possible effects on theatre architecture, performance staging and society’s perception of theatre art are set forth. The study states lackings and potentials of the staging component, and proposes new study fields for a future application.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
performans sanatları, sanal gerçeklik, tiyatro, tiyatro mimarisi, tiyatro sahnesi, sahne, zenginleştirilmiş gerçeklik, augmented reality, performing arts, theatre, theatre architecture, theatre stage, stage, virtual reality
Alıntı