Motosikletlerde Egzost Emisyonu Ölçümü İçin Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ersoy, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir test çevrimi boyunca sürülen motosikletin egzoz gazlarındaki HC ve CO gibi hava kirleticilerinin toplam miktarlarının belirlenmesi için deneysel bir yaklaşım gösterilmiştir. Bu yaklaşım 97/24/AT Kısım 5 direktifininkine benzer. Fakat direktiften farklı olarak torbalarda olan egzoz gaz numunesi yoktur. Bunun yerine, gaz seyreltme olmadan egzoz gazında sürekli bir emisyon ölçümü yapılmıştır. Emisyonların ( veya kilometredeki emisyonların ) toplam miktarları ise zamana bağlı bir model ölçümleri üzerinden hesaplanmıştır. Aynı zamanda, kesinlik ve geçerliliği gözlenmiştir.
In this study an experimental approach is demonstrated to determine the total amounts of polltants such as CO and HC in the exhaust gases of the motorcycles driven on a test cycle. This approach is similar to that of the directive 97/24/EEC Chapter 5. But differently from the directive there is no sampling of exhaust gas into the bags. Instead, a continues emission measurement in the exhaust gas is performent without dilution. The total amounts of emissions (or emissions per km) are then calculated from the time depented modal measurements. The accuracy and cost effectiveness are also discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Egzoz emisyon, Motosiklet, Exhaust Emission, Motocycle
Alıntı