Bir Elektrik Tahrikli Otomobilin Modellenmesi Ve Simulasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
27.06.2011
Yazarlar
San, Abdulhamit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında bir elektrik tahrikli otomobilin modellenmesi sağlanarak, PLC ile simulasyonu gerçekleştirilmiştir. Öncelikle elektrikli otomobili oluşturan temel birimler hakkında bilgiler verilmiştir. Modelleme aşamasında elektrikli araca ait hareket denklemleri elde edilerek, araç dinamik modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan dinamik model üzerinden MATLAB ile simulasyon yapılarak aracın dinamik davranışı incelenmiştir. PLC ile yapılan gerçek zamanlı simulasyon için bir WinCC arayüzü oluşturulmuştur. Bu arayüz üzerinden araca ait parametreler değiştirilerek aracın dinamik davranışları incelenebilmektedir. Yapılan simulasyon çalışmaları ile araca ait hız, ivme, menzil, güç, enerji değerleri hesaplanabilmektedir. Simulasyon çıkışı olarak alınabilen bu değerler yardımı ile motor ve batarya boyutlandırması yapılabilmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, farklı çevresel koşullar ve farklı araç tipleri için gerçek zamanlı bir PLC simulasyon programı ile aracın performans değerlerine başarıyla elde edildiği söylenebilir.
In this thesis, by providing an electrically driven vehicle modeling, simulation performed by the PLC. First, information about the the basic units of the electric car is given. Modeling phase electrical equations of motion of the vehicle are obtained and the vehicle dynamic model has been developed. Dynamic MATLAB simulation model is generated and vehicle dynamic behaviours is investigated. For real-time simulation of the interface with the PLC formed a WinCC. The vehicle s dynamic behavior can be analyzed by changing the parameters of the vehicle via this interface. Vehicle speed, acceleration, range, power and energy values are calculated by the simulation interface. Simulation output can be taken as a motor and battery sizing can be done with the help of these values. As a result of this work, it can be said that for different environmental conditions and for different types of vehicles, real-time vehicle performance values are developed successfully with a PLC simulation program.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
PLC, Otomasyon, Elektrikli otomobil, Otomobil benzetimi, Elektrik tahrikli otomobil, Elektrikli otomobilin modellenmesi, Elektrikli otomobilin simulasyonu, PLC, Automation, Electrical vehicle, Automobile simulation, Electric propulsion vehicle, Electric automobile modeling, Electric automobile simulation
Alıntı