Hepatit B Kor Antijenine Karşı Monoklonal Antikor Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Saatçılar, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hepatit B kor antikoru, Hepatit B enfeksiyonun tanısında duyarlı ve spesifik serum işaretleyicisi olarak bilinmektedir. Ayrıca bazı hastalarda Hepatit B kor antikoru, hepatit yüzey antijeninin ya da yüzey antijenine karşı vücudun geliştirdiği yüzey antikorunun yokluğunda tek serum belirleyicisi olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda tanı kitlerinin ülkemizde de pratik bir şekilde üretilebilmesi ve ekonomiye kazancının arttırılması için virüsü tanımlayacak kor antijenine karşı temel olan antikor üretimi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, hücre füzyon yöntemi kullanarak Hepatit B virusünün antijenlerinden biri olan kor antijenine karşı monoklonal kor antikoru üretilmiştir. Aynı amaç doğrultusunda bu çalışmada Hepatit B kor antijenine karşı poliklonal antikor tavşanda üretilmştir. Üretilen antikor saflaştılırılıp, ultrafiltrasyon yöntemi ile konsantre edildikten sonra tanı kitlerinin optimizasyonu için saklanmıştır. Antikor üretme sonuçları, literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda önerilen yöntemler ile geliştirilen monoklonal ve poliklonal antikorlar ileride kullanım açısından yeterli yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
The Hepatitis B core antibody is known to be sensitive and specific serum marker for the diagnosis of the Hepatitis B infection. Besides these, for some patients the Hepatitis B core antibody is also used as the sole serum diagnostic in the absence of the hepatitis surface antigen or the surface antibody which is produced in order to fight against the surface antigen. For this extent to be able to practically produce diagnostic kit systems and to increase the benefit into the our country economy, the purpose was to produce antibody against the core antigen that diagnoses the virus. In this approach, using the fusion method, the monoclonal antibody has been produced against core antigen which is one of the antigen of the Hepatitis virus. With the same purpose, polyclonal antibody has been produced against the Hepatitis B core antigen from the rabbit. After the purification and the concentration of the antibody with the method of ultrafiltration, it is preserved for the optimization of the diagnostic kit systems. Comparing the results of the antibody production with the studies in the literature, the development of the monoclonal and polyclonal antibodies with the aid of recommended approaches reflect accurate results and convergence.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Hepatit B Kor Antijen, Monoklonal Antikor, Tanı Kitleri, Poliklonal Antikor, Hepatitis B Core Antigen, Monoclonal Antibody, Diagnostic Kits, Polyclonal Antibody
Alıntı