Simülasyon Yazılımlarında Kod Klonları

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-09-25
Yazarlar
Astekin, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Klon tespit yönteminin simülasyon sistemleri alan analizi için uygulanabilirliğini araştıran bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu alanda dört farklı simülasyon projesi incelenmiş, uygulama alanı kavramlarının bir kümesi ile tekrar kullanılabilir bileşenler tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, yüksek düzeyli mimariyi temel alan bir referans mimari tanımlanmıştır. Analiz ile elde edilen sonuçların doğruluğu ve yararlılığı, uygulama alanı uzmanları ve yazılım mimarları tarafından onaylanmıştır. Klon tespit yönteminin, alan analizi ve referans mimari tanımlama/detaylandırma için uygulanabilir olduğu görülmüştür. Ayrıca, tanımlanan tekrar kullanılabilir bileşenler ile, simülasyon projelerinin tamamı için yararlı olabilecek “Yazılım Ürün Hattı” aday bileşenleri belirlenmiştir. Çalışma, klon büyüklüğünü, dağılımını ve yoğunluğunu sistemlerin kendi içlerinde ve birbirleri ile aralarında incelemektedir. Çalışma sürecinde gözlenen diğer sonuçlar olarak, projedeki kod satır sayısının/dosya sayısının fazla olmasının, aynı mimari altyapıya sahip olmanın, benzer geliştirme ekipleri tarafından geliştirilmenin ve benzer alan hizmeti sunmanın klon sayısını artıran etkenler olduğu görülmüştür. Projelerin kendi içlerinde gerçekleştirilen analizler ile, yazılım kalitesini artıran bakım işlemi kapsamında yeniden düzenleme çalışmalarının yoğunlaşacağı ve yüksek hata olasılığına sahip alanlara referans oluşturulmuştur. Ayrıca, projelerin kendi içlerindeki klonların iyi kullanılamamış ya da kullanılması gerektiği halde kullanılmamış kalıtım yapıları nedeniyle de oluştuğu görülmüştür. Bu durum, sınıf yapıları kararlarının verildiği tasarım aşamasına bağlanarak, yazılım kalitesi özelliği olarak değerlendirilen iyi kullanılmış kalıtım özelliğinin kaliteli bir tasarımdan üretilebileceğini destekler niteliktedir.
In this study, an investigation on utilizing clone detection for domain analysis of simulation systems have been conducted. Four industrial software systems in this domain have been analyzed. The clone size, distribution and density both within each system and across the four systems have been examined. A set of domain concepts and reusable components have been identified. Accordingly, a reference architecture based on HLA have been defined. The validity and usefulness of the results were confirmed by the domain experts and software architects. As such, utilization of clone detection can be a viable approach for supporting domain analysis and definition/refinement of a reference architecture. Besides, software product line candidate components which are useful for the simulation software systems are identified with defined reusable components in this study. The clone size, distribution and density both within each system and across the four systems are examined in the study. As a result of the analysis, increased line of code or number of files of the projects, having similar architectural infrastructure, being developed by similar development team and presenting similar domian service increases cloning ratio in systems. The results of study are reference for selection of points which are focus for maintenance and refactoring processes, and also highly bugy regions, by means of the analysis within each system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Kod klonları, Simülasyon sistemleri, Alan analizi, Referans mimari, Yazılım ürün hattı, Code clones, Simulation systems, Domain analysis, Reference architecture, Software product line
Alıntı