Gmpls Ağlarında Sınıf Bazlı Sürdürülebilirlik Degerlendirmeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-29
Yazarlar
Sancak, Adnan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yönlendirme performansıni iyileştiren MPLS teknolojisinin ulaştırma ağlarında giderek artan kullanımı beraberinde detaylı ağ yönetimi, Servis Kalitesi (SK) ve Kaynak Kullanım Optimizasyonu gibi daha ileri seviye isteklerin oluşmasına yol açtı. Generalized Multiprotocol Label Switching (GMPLS) mimarisi çoğunlukla bu istekleri karşılarken, ağ ve bağlantı sürdürülebilirliği halen hesaba katılmak zorundadır. Bu çalısmada, Yedek Kaynak Ataması (YKA) algoritmasına dayanan, kaynakların verimli kullanımını ve Servis Kalite Anlaşmalarında (SKA) belirlenen sürdürülebilirlik seviyesini garanti eden yeni bir bağlantı oluşturma şeması tasarlanmıstır. Ayrıca, bağlantı rededilme olasılığını düşürmek için En Az Yeterli Yol (EAYY) ve Değiştirme Metodu (DM) isminde iki adet sınıf bazlı sezgisel yöntem önerilmiştir. Önerilen optimizasyon tabanlı model ve sezgisel yöntemlerin performansları karsılastırılmıstır. Simulasyon sonuçları göstermistir ki EAYY yöntemi en düsük bağlantı rededilme olasılığını sağlamaktayken YKA tabanlı bağlantı oluşturma yöntemi ve DM yöntemi birbirine benzer bağlantı rededilme değerleri üretmişlerdir. Ayrıca, sezgisel yöntemlerin YKA tabanlı model ile çesitli ağ trafik seviyelerinde karşılastırıldıklarında fazladan kaynak kullanımına yol açmadıkları da gösterilmistir.
Extended use of MPLS technology in transport networks which improves routing performance introduced some more sophisticated requirements like Advanced Network Management, Quality of Service (QoS) and Resource Optimization. Generalized Multiprotocol Label Switching (GMPLS) architecture mostly meet these requirements however, connection and network availability needs to be considered. In this thesis, we propose a new survivable connection provisioning scheme based on Spare Capacity Allocation (SCA) to maximize resource utilization while guaranteeing availability requirement defined in Service Level Agreement (SLA). We also present two additional class-based heuristic methods, namely Least Reliable Path (LRP) and Exchange Method (EM) in order to minimize blocking probability of incoming connection requests. We compare the performance of the optimization based model and the proposed heuristics by simulation. The simulation results show that the LRP method leads to the least blocking probability while the SCA-based connection provisioning and the EM demonstrates the same blocking probability level. Furthermore, it is also shown that the heuristics do not introduce additional resource overbuild to the network when compared to the SCA-based model for different load levels.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
GMPLS, sürdürülebilirlik, yedek kaynak ataması, GMPLS, availability, spare capacity allocation
Alıntı