Sınırlı bir geometriyi dolduran non-Newtonian bir akışkan içindeki bir kürenin dönel simetrik ve daimi hareketinin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2005
Yazarlar
Celasun, Şule
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Newtonian olmayan akışkanlar, Akışkanlar mekaniği,Deneysel, Sonlu eleman yöntemi, Non-Newtonian fluids, Fluid mechanics, Experimental, Finite element method
Alıntı