Geniş Bandlı Yama Anten Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tansarıkaya, İpek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
GENİŞ BANDLI YAMA ANTEN TASARIMI İpek TANSARIKAYA Yama antenler; sahip oldukları geometri, hafiflik, üretim aşamasındaki ucuzluk ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle,en popüler anten tiplerindendir. Bu önemli özellikler uygulama alanlarını ve araştırmalardaki performansı artırmıştır. Ancak iletkeni destekleyen dielektrik alt tabakanın varlığı nedeniyle, mikroşerit antenlerin analizini gerçeklemek zordur. Yakın zamanda yapılmakta olan çalışmalar analiz aşamasında; dikdörtgen ve dairesel geometriler için kullanılan transmisyon hat modeli, oyuk modeli, tam dalga analizi gibi gelişmekte olan uygulamalar üzerine odaklanmıştır. Bir anteni tasarlarken, antenin geometrik ve fiziki parametrelerinin etkileri: yama boyutu, alt tabaka yüksekliği, yer yüzeyinin genişliği ve bunların relatif büyüklüğü gibi özellikler göz önüne alınmalıdır. Probların yeri ve sayısı, ilgili modların şiddeti ve etkileri üzerinde etkilidir. Mikroşerit antenler bir çok önemli özelliğine rağmen, pek çok sistemde dar bandgenişliği ile sınırlıdırlar. Bu projenin amacı, mobil haberleşme sistemleri için genişband yama anten tasarımını gerçeklemektir. İlk olarak, simule edilen anten EDA software` de dizayn edilecek, ardından design edilmiş olan antenin prototipi hazırlanacaktır . Ölçülen ve hesaplanan anten karakteristikleri karşılaştırılarak ilerideki gelişmeler için kaydedilecektir. Bu proje, literatür takibi sonucunda, HFSS tasarım programını da kullanarak genişbandlı yama antenin nasıl tasarlandığını anlatır.
WIDE BAND PATCH ANTENNA DESIGN İpek TANSARIKAYA Microstrip antenna technology has been the most rapidly developing topic in the antenna field in the last fifteen years, receiving the creative attentions of academic, industrial, and government engineers and researchers throughout the world. During this period there have been over 1500 published journal articles, five books and innumerable symposia sessions and short courses devoted to the subject of microstrip antennas . As a result, microstrip antennas have quickly evolved from academic novelty to commercial reality, with applications in a wide variety of microwave systems. In fact, rapidly developing markets in personal communications systems ( PCS), mobile satellite communications, direct broadcast television (DBS), kablosuz local area networks (WLANs), and demand for microstrip antennas and arrays will increase even further. Microstrip antennas have a low profile and are light in weight, they can be made conformal and they are well suited to integration with microwave integrated circuits (MICs). Although microstrip antennas have proven to be a significant advance in the established field of antenna technology, it is interesting to note that it is usually their nonelectrical characteristics that make microstrip antennas preferred over other types of radiators.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yama Anten, Geniş Bandlı Yama Anten Tasarımı, Prototip Eldesi ve Ölçülmesi, HFSS Tasarım Programı, Tasarım için Kablosuz Haberleşme Standartları., Patch Antenna, Wıde Band Patch Antenna Design, Measurement of the prototypes, HFSS Design Programme, Wireless Standarts for Design
Alıntı