Radyal Pompa Çıkışında Basınç Çalkantıları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaman, Ulas Kerem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, merkezkaç pompaların çıkışında gözlenen basınç çalkantılarının spektral yapısı incelenmiş, tasarımcıya kolaylık sağlayacak korelasyonlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla piezoelektrik bir basınç algılayıcısının ve analog dijital çevrim özelliği bulunan bir veri toplama kartının kullanıldığı bir veri toplama sistemi kurulmuştur. Matlab programı kullanılarak veri toplama işlemi ve sinyal işleme gerçekleştirilmiştir. İşlenmiş olan veriler değerlendirilmiş, boyutsuz sayılar kullanılarak genellemeye gidilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak pompa çıkışında oluşan basınç çalkantılarının yapısına en çok etki eden parametrelerin mil devri, kanat sayısı, çark-salyangoz dili arasındaki mesafe ve dil geometrisi olduğu belirlenmiştir. Bu parametrelerin etkisinin daha detaylı incelenebilmesi için yeni bir deney seti tasarlanmıştır.
In this study, spectral structure of pressure fluctuations at centrifugal discharge is investigated. The aim of this thesis is to give the pumping system designer a useful means of predicting the characteristics of pressure fluctuations at pump discharge. In this context, a data acquisition system has been set up including a piezoelectric pressure transducer and a data acquisition card. Data acquisition and signal processing has been achieved by using the software Matlab. Results are presented in terms of appropriate dimensionless numbers and have been compared to the experimental and numerical works reported in the literature. In conclusion, most effective parameters on pressure fluctuations have been found to be rotational speed, number of blades, distance between volute tongue and impeller and tongue geometry. An updated set of experiments are planned for further investigations of details on this parameters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Merkezkaç pompa, Basınç çalkantıları, Veri toplama sistemi, Centrifugal pumps, Pressure fluctuations, Data aqcuisition systems
Alıntı