Oracle Veritabanında Alternatif Salt-okunabilir Kopyalama Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çiftçi, Kenan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Oracle veritabanı kullanılarak herhangi bir düğümden bir tablonun salt-okunabilir olarak kopyalanması gerçekleştirilmiştir. Mevcut Oracle kopyalama sistemindeki çeşitli kısıtlar ortadan kaldırılmış ve gerçekleştirilen sistemde üretilen veritabanı objelerini kullanıcıların değiştirebilmelerine imkan sağlanmıştır. Bu yöntemin veri ambarı tasarımı ve veri ambarına operasyonel bilgi sistemlerinden veri alınması, taşınması ve bu verilerin tasarım gereği transformasyonu için Oracle kopyalama sisteminden daha elastik olduğu gösterilmiştir.
In this study using Oracle database an alternative read-only table replication system from one database site to another database site has been developed. Aim of this study is to remove the restrictions in Oracle table replication system to help data warehouse administrator in Extraction, Transportation and translation (ETT) process. In Oracle replication system, user of the system can not modify the internal objects of the replication but in the new developed system user can easily modify the internal objects to ease ETT process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Tablo kopyalama, Veri ambarı, Table Replication, Data warehouse ETT
Alıntı