Güvenli Bir Uhf Rfıd Protokolünün Fpga Üzerinde Tasarımı Ve Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özen, Okan Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tezin ilk aşamasında, yeni okuyucu ve etiket yapılarının geliştirilmesinin ardından güvenli bir UHF RFID sisteminin FPGA üzerinde tasarımı yapılmış ve gerçeklenmiştir. Haberleşme mesafesini geniş ve güvenlik seviyesini yüksek tutmak amacıyla sistem tasarımında aktif etiket yapısı kullanılmıştır. Avrupa UHF RFID standartları göz önüne alınarak merkez frekansı 868MHz olarak belirlenmiştir. Düşük güç tüketimi ve ayarlanabilir çalışma noktası özelliklerine bağlı olarak Okuyucu ve etiket yapılarının alıcı verici katlarında RFM22B modülleri kullanılmıştır. Işlem kapasitesinin yüksek tutulması amacıyla mikroişlemci katında FPGA kitleri kullanılmıştır. Haberleşme protokolünde 2 yönlü doğrulama yapan bir protokol tercih edilmiştir. Iletilen verinin sifrelenmesi Tiny Encryption Algorithm ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak 64 bit veri ile kimlik doğrulama işlemi gerçekleştiren bir RFID sistemi başarıyla gerçeklenmiştir. Tezin ikinci aşamasında okuyucuya karşı yeniden oynatma atakları yapılmıştır. Bu ataklar ile asıl etiketin yerine geçilerek okuyucunun gerçek etiket ile haberleştiğine inandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, daha önceden tasarlanan okuyucu ve etiket yapılarına benzer bir atak birimi tasarlanmış ve öncelikli olarak okuyucu-etiket arasındaki haberleşme 1000 defa dinlenmiştir. Dinleme sonucu elde edilen verilen bilgisayar ortamında saklanmıştır. Sonrasında, asıl etiketin aktif olmadığı durumda, atak birimi okuyucudan gelen veriyi daha önceden kaydedilen veriyle karşılaştırmış ve eşleşme olduğu takdirde bahsedilen okuyucu verisine cevap olan etiket verisini okuyucuya geri göndermiştir. Sonuç olarak tasarlanan RFID sisteminin yeniden oynatma ataklarına karşı güvenilirliği arttırılmıştır.
Design and implementation of a secure UHF RFID system was accomplished in first phase of the thesis, by proposing new reader and transponder hardware. Active tag architecture was preferred in system design to keep the communication range long and security level high. 868 MHz center frequency is selected for system operation considering European UHF band RFID regulations defined by European Telecommunication Standards Institute (ETSI). RFM22B transceiver modules were decided on and used for RF front-end stages of reader and tag taking into low power consumption and flexible operating features. FPGA boards formed up microcontroller part of designed reader and tag to keep the computational power substantially high. A communication protocol with two way authentication mechanism was used between receiver and transmitter devices. Tiny Encryption Algorithm was preferred in the design to secure the transmitted data. As a result, a secure RFID system with 64 byte authentication procedure was implemented. In second part, attack studies were held on designed system. The aim of the attacks were to impersonate the original tag with an attack device and convince the reader that original tag is in range of communication. To accomplish replay attacks, an attack device similar to the reader and tag architecture, was designed and prepared for operation. Firstly, reader and tag data was listened by attack device and sent to a personal computer for storage over serial communication link. Later on, stored data is replayed back to the reader when the original tag was out of communication range.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
RFID, UHF, Tekrar, Atak, Güvenli, Protokol, Tasarımı, RFID, UHF, Replay, Attack, Secure, Protocol, Design
Alıntı