Bir Orta Gerilim Dağıtım Sistemi Modelinin Scada İle İzlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-11-17
Yazarlar
Özkara, Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde orta gerilim enerji dağıtım sistemlerinde kullanılan izleme sistemleri işlenerek, açık halka işletilen örnek bir orta gerilim dağıtım sisteminin 380V gerilim seviyesinde gerçeklemesi yapılarak, SCADA üzerinden izleme, kumanda ve raporlaması sağlanmıştır. Öncelikle SCADA sistemleri tanıtılarak; orta gerilim dağıtım sistemlerinde uygulamaları anlatılmıştır. İlerleyen konularda açık halka ve kapalı halka işletim orta gerilim dağıtım sistemlerine değinilip, bu tezin amacı olarak gerçekleştirilen bir pano düzeneği vasıtasıyla öğrencilere yönelik ayrıntılı bir demonstrasyon hazırlanmıştır. Bir orta gerilim dağıtım sistemi 380V seviyesinde basite indirgenip bir pano düzeneği kurulmuştur. Bu pano’nun kumandası ABB RTU, izleme ve raporlaması ise ABB MicroSCADA programı ile sağlanacaktır. Bu düzenek İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Tesisleri Laboratuvarı’nda yer almaktadır.
In this thesis, monitoring systems in medium voltage distribution systems are studied. An open loop operated medium voltage distribution system sample has been implemented in 380V voltage level and protection and monitoring, control and reporting has been provided via SCADA system First, SCADA systems are introduced and the applications in medium voltage distribution systems are described. In further issues, after open ring and ring operated medium voltage distribution systems are mentioned, as aimed in this thesis a panel mechanism implemented and demonstrated for students’ use. A medium voltage distribution system is reduced to a simple mechanism in the voltage level of 380V and built a board for implementation. Control of this board is provided with ABB RTU, monitoring and reporting ABB MicroSCADA program. This mechanism is located in the Electrical Power Systems Laboratory of Istanbul Technical University, Electrical Engineering.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Orta gerilim dağıtım sistemi, Kontrol, İzleme, SCADA, RTU, Medium voltage distribution system, Control, Monitoring, SCADA, RTU
Alıntı