Siirt-madenköy Bakır Cevherinin Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi

dc.contributor.advisor Bulut, Gülay tr_TR
dc.contributor.author Ceylan, Adnan tr_TR
dc.contributor.department Cevher ve Kömür Hazırlama tr_TR
dc.contributor.department Mineral and Coal Processing en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T14:00:58Z
dc.date.available 2015-08-12T14:00:58Z
dc.date.issued 2009-07-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında, % 20 bakır içerikli, konsantrelerin elde edilmesinin yanı sıra, elde edilen bu konsantrelerin çinko içeriğini %4 altına düşürmek amacıyla birtakım deneyler yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, toplayıcı cinsi, miktarı, pH ve öğütme boyutunun etkisi araştırılmıştır. Flotasyon deneylerinde Kollektör olarak Aerophine 3418 A (Sodyum izobutil dithiofosfin), KEX ( Potasyum Etil Ksantat), Aerofloat 211 (Sodyum izopropildithifosfat), Köpürtücü olarak ise MIBC (Metil izobütil karbinol) kullanılmıştır. Bastırıcı olarak dekstrin, kostik nişasta, Sodyum meta bi sülfit, sodyum silikat, çinko sülfat etkileri araştırılmıştır. Ayrıca aktif karbonun flotasyon üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Sonuç olarak, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisinde, tezin amacına en uygun toplayıcının dithifosfin kökenli Aero 3418 A, miktarı 50 gr/t ve tane boyutunun 53 µm olduğu tesbit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis , a series of tests were done for obtaining concentrates with 20 % copper as well as decreasing the zinc content of concentrate below 4%. For this aim, the effects of collector type, collector amount , pH and sieving size were investigated. In flotation tests, Aerophine 3418A (Sodium Isobutyl Dithiophosphine), KEX (Potassium Ethyl Xanthate) and Aerofloat 211 (Sodium Isopropyl Dithiophosphate) were used as collector and MIBC (Methyl Iso Butyl Carbinol) were used as frother. The effects of depressants dextrin, coastic starch, sodium metabisulphide, sodium silicate, zinc sulphate were investigated. Additionally the effect of activated carbon on flotation were investigated. As a result of flotation experiments, optimum conditions are found at collector type of dithiophosphinate Aero 3418 A, optimum amount of collector 50 g/t, and the optimum particle size of 53 µm. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8375
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Flotasyon tr_TR
dc.subject Toplayıcı tr_TR
dc.subject Bastırıcı tr_TR
dc.subject Flotation en_US
dc.subject Collector en_US
dc.subject Depressant en_US
dc.title Siirt-madenköy Bakır Cevherinin Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Concentration Of The Siirt-madenköy Ores With Flotation Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
9687.pdf
Boyut:
8.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama