Betonarme Uzay Çerçevelerin İkinci Mertebe Limit Yüke Göre Optimum Boyutlandırılması İçin Bir Ardışık Yaklaşım Yöntemi

dc.contributor.advisor Orakdöğen, Engin tr_TR
dc.contributor.author Şayan, Yunus Emre tr_TR
dc.contributor.authorID 446043 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-10-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:27:30Z
dc.date.available 2015-07-07T08:27:30Z
dc.date.issued 2012-10-17 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, betonarme uzay çerçeveleri ikinci mertebe limit yüke göre optimum boyutlandıran bir yöntem önerilmiştir. Amaç fonksiyon olarak seçilen yapı ağırlığını optimum yapan bir optimum boyutlandırma probleminde yapı ağırlığı, tasarım değişkeni olarak seçilen enkesit karakteristiklerinden biri cinsinden ifade edilebilir. Çözümün sağlaması gereken akma koşulları, denge koşulları, geometrik uygunluk koşulları ile yerdeğiştirmeler, şekildeğiştirmeler ve enkesit karakteristiklerine ait sınırlamalar optimum boyutlandırma probleminin kısıtlamalarını oluştururlar. Geliştirilen yöntemde, betonarme yapıların taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili istenen kısıtlamaların göz önüne alınabilmesine ilave olarak, ulusal ve uluslararası deprem yönetmeliklerinde öngörülen hasar ve performans seviyelerine bağlı olarak plastik şekildeğiştirme kısıtlamaları da gözönüne alınabilmektedir. Önerilen yöntemde akma koşulu kısıtlama denklemleri süperpozisyon yöntemi ile oluşturulmaktadır. Dış yükler ve plastik kesitlerdeki birim plastik şekildeğiştirme parametreleri için ayrı ayrı hesap yapılarak elde edilen sonuçlar süperpozisyon denklemleri yardımıyla birleştirilmekte ve önceki çalışmalardan farklı olarak denge denklemlerinin indirgenmesine gerek kalmamakta, böylece büyük yapı sistemleri için de hesap aşamaları kısalmakta ve daha sistematik hale getirilmiş olmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a successive approximation method is suggested for the optimum design of reinforced concrete space frame structures according to the second order limit load. An economical solution in optimum design problem can be assumed by optimizing the structural weight for a limit or a collapse load. In this kind of problem, structural weight can be expressed in terms of one of a section properties that chosen as design variable. The restrictions of optimum design problem consists of yield conditions, stability conditions, geometric suitibility conditions, displacements, deformations and some section properties. In this suggested successive approximation method, axial forces and bending moments in the yield conditions are found with superposition of analysis results for unit plastic deformation parameters and exterior loads. In order to find axial forces and bending moments in two directions at the critical sections of the system, the system is analyzed for exterior loads and for unit values of plastic deformation parameters at the plastic sections, respectively. Then the results at the critical sections superposed using the suggested superposition formulations in order to construct the yield condition restraints. The analysis for calculating axial forces and bending moments of the system for exterior loads and for unit values of plastic deformations at the plastic sections, YCR3D computer programme, is developed in this study. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7087
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Optimum boyutlandırma tr_TR
dc.subject betonarme tr_TR
dc.subject ikinci mertebe limit yük tr_TR
dc.subject Optimum design en_US
dc.subject reinforced concrete en_US
dc.subject second order limit load en_US
dc.title Betonarme Uzay Çerçevelerin İkinci Mertebe Limit Yüke Göre Optimum Boyutlandırılması İçin Bir Ardışık Yaklaşım Yöntemi tr_TR
dc.title.alternative A Successive Approximation Method For The Optimum Design Of Reinforced Concrete Space Frame Structures According To The Second Order Limit Load en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13071.pdf
Boyut:
1.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama