Çamaşır Makinası Dinamik Davranışının Deneysel Ve Teorik İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayraktar, Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çamaşır makinası tasarım aşamasında iken, titreşim davranışını en iyileyebilmek için bir tasarım metodolojisi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu metodoloji, ileri analiz paket programlarının kullanılmasını, yeni ölçüm sistemlerinin kurulmasını ve yeni test prosedürlerinin hazırlanmasını gerektirmiştir. Çamaşır makinasının 0-400 Hz frekans aralığında, toplu ve yayılı parametreli elemanların bulunduğu bir titreşim modeli kurulmuştur. Çamaşır makinasının mekanik modeli çok cisimli bir mekanik sistemin modellenmesi problemidir. Literatürde doğrudan çamaşır makinası mekanik modelinin kurulduğu bir kaynağa ulaşılması oldukça güçtür. Çalışma sırasında, “Sonlu Elemanlar Yöntemi”, “Deneysel Modal Analiz Yöntemi” ve “Bileşen Mod Sentezi Yöntemi” kullanılmıştır. Oluşturulan çamaşır makinası modeli yapılan ölçümler ile sınanmıştır.
In this study, the objective is to develop a methodology to optimize the vibration behaviour of a washing machine while early in the design phase. The mechanical model of a washing machine is the modelling problem of a multi-body mechanical system. It is very difficult to find a reference in literature which has a mechanical model directly established for a washing machine. In this work, a vibration model of the washing machine is constructed between 0-400 Hz frequency range. In the first step, the washing machine is considered to be a lumped parameter multi-body system. In the second step, the material properties (Young’s modulus, lost factor, density) of the components are measured. In the third step, the numerical models of the elastic components are formed in the free-free boundary conditions with Finite Element Method. In the forth step, to validate the numerical model, Experimental Modal Analysis is performed on the elastic components. In the fifth step, vibration behaviour of the connecting elements (spring, damper etc.) are determined by using experimental methods and modelled. In the sixth step, the Component Mode Sythesis Method is applied when establishing the over all vibration model of the washing machine. In the seventh step, to validate established model of the washing machine, a series of numerical analyses and measurements are done.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Bileşen mod sentezi, modal analiz, sonlu elemanlar, çamaşır makinası, dinamik analiz., Component mode synthesis, modal analysis, finite element, washing machine, dynamic analysis.
Alıntı